Start Struktura grupy

Struktura spółek grupy

Prefa-Studio Sp. z o.o. Sp. k.

Prefa-studio jest biurem projektowym architektoniczno – konstrukcyjnym. Specjalizujemy się w projektach budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych. Współpracujemy z branżami co-gaz, elektrycznymi, wod-kan, co umożliwia nam wykonywanie pełnowartościowych projektów budowlanych i wykonawczych.

Prefa Group Nieruchomości to spółka wywodząca się z grupy kapitałowej Prefa Group S.A., której głównym obszarem działalności jest szeroko pojęte pomnażanie kapitału swoich Inwestorów. Zarząd Prefa Group S.A. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów zdecydował o utworzeniu kolejnej płaszczyzny do inwestowania, wykorzystując tym samym swoje doświadczenie w rynku nieruchomości.

Główny obszar działalności PREFA CONSTRUCTION Sp. z o.o. obejmuje świadczenie usług w zakresie realizacji projektów budowlanych jako generalny wykonawca inwestycji deweloperskich. Odbiorcami usług generalnego wykonawstwa inwestycji świadczonych przez spółkę są przede wszystkim spółki celowe deweloperskie należące do Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która obecnie realizuje, na różnym etapie zaawansowania – od koncepcji zagospodarowania przestrzennego po oddanie do użytkowania – 20 inwestycji deweloperskich, obejmujących przeszło 1250 lokali mieszkalnych.

Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k.

Prefa-bud jest firmą zajmującą się produkcją, transportem i montażem elementów żelbetowych prefabrykowanych. Posiadamy własną linię produkcyjną wraz z węzłem betoniarskim. W naszym zakładzie jesteśmy w stanie wyprodukować prefabrykowane ściany nośne, prefabrykowane ściany fundamentowe, słupy, stropy, schody, podciągi, płyty balkonowe.

Spółki celowe

Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o.

Spółka z grupy Prefa Group S.A. nabyła nieruchomość zabudowaną budynkiem Kamienicy „Perła Łazarza”, położoną u zbiegu ulic Matejki i Niegolewskich, w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic centrum miasta, na poznańskim Łazarzu.
liczba lokali:
48
Lokalizacja:
ul. Matejki/Niegolewskich
60-768 Poznań
Rodzaj zabudowy:
Kamienica – lokale mieszkalne oraz lokale usługowe
Powierzchnia użytkowa [m2]:
4099
Termin rozpoczęcia prac:
IV kw.2021 r.
Termin zakończenia prac:
III kw.2023 r.

Osiedle Plewianka Sp. z o.o.

Osiedle Plewianka to kameralna inwestycja będąca nowocześniejszą kontynuacją obecnej zabudowy. Zgodnie z opracowaną koncepcją zagospodarowania terenu, wybudowanych zostanie łącznie 7 budynków mieszkalnych. W I etapie rozpoczęła się budowa 3 budynków, składających się z 62 lokali mieszkalnych.
liczba lokali:
201
Lokalizacja:
Okolica ul. Mokrej
62-064 Plewiska
Rodzaj zabudowy:
Mieszkania
Powierzchnia użytkowa [m2]:
10115
Termin rozpoczęcia prac:
I kw. 2021 r. (I etap inwestycji)
Termin zakończenia prac:
I kw. 2023 r. (I etap inwestycji)

Osiedle Plewianka 2 Sp. z o.o.

Na mocy umowy sprzedaży - aktu notarialnego REP A nr 17958/2021, z dnia 15.10.2021 r., spółka celowa z Grupy Prefa Group S.A., pod nazwą Osiedle Plewianka 2 Sp. z o.o., nabyła prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka geodezyjna nr 764/6, obręb Plewiska (gmina Komorniki / powiat poznański), o powierzchni 4.312 m2.Zgodnie z uchwałą nr XXIV/209/2012 Rady Gminy Komorniki, z dnia 11.06.2012 r. w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych w rejonie ulic: Południowej i Mokrej, w/w działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej, jak również częściowo pod tereny dróg wewnętrznych oraz parkingów. Nieruchomość bezpośrednio graniczy m.in. z działką nr 1951/6, obręb Plewiska, na której to inna spółka celowa z Grupy, tj. Osiedle Plewianka Sp. z o.o., jest w trakcie realizacji inwestycji deweloperskiej polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych.Trwa opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenu, zgodnie z którą wybudowany zostanie budynek usługowy (handel w parterze i lokale usługowe na pierwszym piętrze), składający się z 13 lokali usługowych (na piętrze) o powierzchniach ok. 45 m2. Natomiast w parterze przewidziano przestrzeń handlową o powierzchni sprzedaży ok. 550 m2 wraz z pomieszczeniami socjalnymi i technicznymi. Planowana łączna powierzchnia użytkowa budynku to 1.146 m2.

Dobrepole Sp. z o.o.

Dobrepole to inwestycja w prestiżowej lokalizacji na poznańskim Szczepankowie przy ul. Dobrepole. Łącznie wybudowanych zostanie 48 lokali, o powierzchniach od 98 do 115 m2.
liczba lokali:
48
Lokalizacja:
ul. Dobrepole 14 
61-324 Poznań
Rodzaj zabudowy:
Mieszkania
Powierzchnia użytkowa [m2]:
5135
Termin rozpoczęcia prac:
II kwartał 2021 r. (I etap inwestycji)
Termin zakończenia prac:
I kwartał 2023 r. (I etap inwestycji)

Apartamenty Nad Wartą Etap II Sp. z o.o.

Apartamenty nad Wartą etap II to nowa, kameralna inwestycja będąca kontynuacją obecnej zabudowy. W ramach danego etapu powstaną 2 budynki z 88 mieszkaniami.

Wszystkie mieszkania wykonane zostaną w podwyższonym standardzie deweloperskim z:
- roletami zewnętrznymi podtynkowymi z napędem elektrycznym w każdym z okien;
systemem ogrzewania podłogowego w łazience.
liczba lokali:
88
Lokalizacja:
ul. Kajakowa 
62-030 Luboń
Rodzaj zabudowy:
Mieszkania
Powierzchnia użytkowa [m2]:
4566
Termin rozpoczęcia prac:
III kwartał 2021 r.
Termin zakończenia prac:
IV kwartał 2023 r.

Mikroapartamenty Luboń Sp. z o.o.

Nowa, niepowtarzalna inwestycja w Luboniu, w ramach której powstaną 3 budynki z lokalami usługowymi o charakterze mikroapartamentów.
liczba lokali:
170
Lokalizacja:
ul. Żeglarska 
62-030 Luboń
Rodzaj zabudowy:
Lokale usługowe/ mikroapartamenty
Powierzchnia użytkowa [m2]:
4275
Termin rozpoczęcia prac:
IV kwartał 2021 r.
Termin zakończenia prac:
Budynek nr 2 – II kw. 2022 r.
Budynek nr 1 – III kw. 2022 r.
Budynek nr 4 – IV kw. 2022 r.

Gościnna Sp. z o.o.

Spółka jest właścicielem działek geodezyjnych nr 1/120, 1/121, 1/122 oraz 1/123, położonych w Poznaniu, w dzielnicy Szczepankowo / Spławie, przy ul. Gościnnej, o łącznej powierzchnia działek 19.856 m2. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje MPZP - „Rejon ulicy Gościnnej” w Poznaniu, zatwierdzonego uchwałą nr VIII/91/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z 19 marca 2019 r., w/w działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
liczba lokali:
30
Lokalizacja:
ul. Gościnna 
61-313 Poznań
Rodzaj zabudowy:
Domy
Powierzchnia użytkowa [m2]:
4909
Termin rozpoczęcia prac:
IV kwartał 2021 r.
Termin zakończenia prac:
IV kwartał 2023 r.

PHI Investments Sp. z o.o.

Spółka nabyła prawo użytkowania wieczystego działki geodezyjnej nr 5/36, ob. Luboń, położonej w Luboniu, w okolicy ul. Armii Poznań. Przedmiotowa działka o powierzchni 4.274 m2, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu: „Tereny po WPPZ” – etap I, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXII/134/2016, z dnia 21 lipca 2016 roku, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 4 MW, jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - jest to strefa lokalizacji dominanty architektonicznej.
liczba lokali:
58
Lokalizacja:
ul. Kajakowa 
62-030 Luboń
Rodzaj zabudowy:
Mieszkania
Powierzchnia użytkowa [m2]:
3641
Termin rozpoczęcia prac:
IV kwartał 2021 r.
Termin zakończenia prac:
III kwartał 2023 r.

Stacja Luboń Sp. z o.o.

Spółka celowa, która zrealizuje budynek numer 4 z mikroapartamentami. Bliżej opisana pod spółką Studio Developer II sp. z o.o.
Lokalizacja:
ul. Żeglarska 
62-030 Luboń
Rodzaj zabudowy:
Lokale usługowe/ mikroapartamenty
Termin zakończenia prac:
IV kw. 2022 r.

Prefa Development Sp. z o.o.

Prefa Development Sp. z o.o. - spółka z grupy Prefa Group S.A., dedykowana pod realizację inwestycji deweloperskiej na działce geodezyjnej nr 5/8, obręb Luboń. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje MPZP – „Tereny po WPPZ” – etap I, zatwierdzony uchwałą Rady Miasta Luboń nr XXII/134/2016, z dnia 21 lipca 2016 r., zgodnie z którym działka jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (2MW).
Działka zakupiona z gotowym projektem oraz pozwoleniem na budowę, na mocy którego zostaną wybudowane 2 budynki mieszkalne wielorodzinne dwukondygnacyjne (42 lokale), o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 1.842,2 m2.
liczba lokali:
42
Lokalizacja:
ul. Armii Poznań 
62-030 Luboń
Rodzaj zabudowy:
Mieszkania/lokale
Powierzchnia użytkowa [m2]:
1842
Termin rozpoczęcia prac:
III kwartał 2022 r.
Termin zakończenia prac:
II kwartał 2024 r.

Osiedle Komorniki Sp. z o.o.

Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 5000 m2. Zgodnie z opracowaną koncepcją zabudowy, na przedmiotowym terenie wybudowane zostaną 2 budynki mieszkalne wielorodzinne (3 kondygnacje), o planowanej łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 2.500 m2 (50 lokali mieszkalnych).
liczba lokali:
30
Lokalizacja:
ul. Plewianka 1, 
60-007 Poznań
Rodzaj zabudowy:
Mieszkania
Powierzchnia użytkowa [m2]:
1700
Termin rozpoczęcia prac:
I kwartał 2022 r.
Termin zakończenia prac:
IV kwartał 2023 r.

PHI Development Sp. z o.o.

Zakończona została budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Luboniu, w okolicy ul. Armii Poznań. 4 kondygnacje, łącznie 56 lokali mieszkalnych, o powierzchni od 41 m2 do 60 m2.
Wszystkie mieszkania na parterze z ogródkami, na piętrach z balkonami.
liczba lokali:
56
Lokalizacja:
ul. Kajakowa 
62-030 Luboń
Rodzaj zabudowy:
Mieszkania
Powierzchnia użytkowa [m2]:
2786
Termin rozpoczęcia prac:
W trakcie
Termin zakończenia prac:
IV kwartał 2021 r.

Osiedle Między Jeziorami Sp. z o.o.

Osiedle Między Jeziorami to nowo powstająca inwestycja domów jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej, łącznie wybudowanych zostanie 58 lokali dwukondygnacyjnych. Inwestycja zlokalizowana będzie w Kórniku, tylko 15 minut od Poznania!
W ramach I etapu wybudowanych zostanie osiem nowoczesnych i ekologicznych budynków dwulokalowych (z garażami) w zabudowie szeregowej o łącznej powierzchni około 86 m2.Wszystkie domy wykonane zostaną w podwyższonym standardzie deweloperskim z:
instalacją fotowoltaiczną oraz pompami ciepła;
- roletami zewnętrznymi podtynkowymi z napędem elektrycznym w każdym z okien;
systemem ogrzewania podłogowego we wszystkich pomieszczeniach.
Lokalizacja:
Kórnik - Bnin
Rodzaj zabudowy:
Domy

Osada za Lasem Sp. z o.o.

Osada za Lasem w Chwałkówku to harmonijnie zaprojektowane osiedle 11 domów wolnostojących w zabudowie bliźniaczej (I etap), o powierzchniach użytkowych od 122 m2 do 137 m2 (wliczając garaż oraz pomieszczenie gospodarcze). Budowa została zakończona.
liczba lokali:
22
Lokalizacja:
Chwałkówko, gmina Łubowo / powiat gnieźnieński
Rodzaj zabudowy:
Domy jednorodzinne dwulokalowe (parterowe)
Powierzchnia użytkowa [m2]:
2989
Termin rozpoczęcia prac:
listopad 2019 r.
Termin zakończenia prac:
listopad 2021 r.

Osada za Lasem 2 Sp. z o.o.

Osada za Lasem w Chwałkówku (gmina Łubowo / powiat gnieźnieński) – w I etapie realizowana jest budowa osiedla 11 domów wolnostojących dwulokalowych. Inwestycja zlokalizowana pod samym lasem, w pięknej scenerii przyrody, z dala od wielkomiejskiego zgiełku i zabudowań.
liczba lokali:
25
Lokalizacja:
Chwałkówko, gmina Łubowo / powiat gnieźnieński
Rodzaj zabudowy:
Domy jednorodzinne dwulokalowe (parterowe)
Powierzchnia użytkowa [m2]:
3420
Termin rozpoczęcia prac:
IV kwartał 2021 r.
Termin zakończenia prac:
III kwartał 2023 r.

Osada za Lasem 3 Sp. z o.o.

Osada za Lasem w Chwałkówku (gmina Łubowo / powiat gnieźnieński) – w I etapie realizowana jest budowa osiedla 11 domów wolnostojących dwulokalowych. Inwestycja zlokalizowana pod samym lasem, w pięknej scenerii przyrody, z dala od wielkomiejskiego zgiełku i zabudowań.
liczba lokali:
72
Lokalizacja:
Chwałkówko, gmina Łubowo / powiat gnieźnieński
Rodzaj zabudowy:
Domy jednorodzinne dwulokalowe (parterowe)
Powierzchnia użytkowa [m2]:
10440
Termin rozpoczęcia prac:
2022 r.
Termin zakończenia prac:
2025 r.

Osada za Lasem 4 Sp. z o.o.

Osada za Lasem 5 Sp. z o.o.

Osada za Lasem 6 Sp. z o.o.

PHI Builiding Sp. z o.o. Sp. k.

Apartamenty Sołacz Sp. z o.o.

Nowa Dąbrowa Sp. z o.o.

Krzywa Góra Sp. z o.o.

PHI Building Sp. z o.o.

Mieszkania w Komornikach Sp. z o.o.

Spółka jest właścicielem nieruchomości gruntowej w podpoznańskich Komornikach. Aktualnie uchwalany jest MPZP dla przedmiotowego terenu. Zgodnie z opracowywaną koncepcją wybudowane zostaną 2 budynki mieszkalne wielorodzinne (3 kondygnacje), o planowanej łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 1.700 m2. Inwestycja zlokalizowana jest w spokojnej okolicy w otoczeniu kameralnych, niskich budynków mieszkalnych, wielorodzinnych. Bardzo dobra dostępność komunikacyjna nieruchomości – dojazd do centrum Poznania przez drogę szybkiego ruchu S5 oraz bliskość węzła autostrady A2 Poznań Komorniki.

Wolne Tory Sp. z o. o.

Park Developer Sp. z o.o.

WWF Filtry Sp. z o. o.

Prefa Group S.A.

Prefa Group S.A. jest producentem prefabrykowanych materiałów konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych, dedykowanych dla sektora budowlanego. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu w branży możemy pochwalić się wysoką jakością wytwarzanych produktów, które spełniają Europejskie Standardy. Nasze usługi cieszą się ogromną popularnością wśród deweloperów i inwestorów, którym zależy na dostarczaniu kompleksowych oraz wartościowych rozwiązań konstrukcyjnych w krótkim czasie.
Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna