Start Relacje inwestorskie Aktualizacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

Aktualizacja Dobrych Praktyk Spółek Notowanych

Data wprowadzenia akcji spółki

  • data debiutu 2016-11-08 (jako 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA)
  • nazwy historyczne spółki: 71MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA, PHI WIERZYTELNOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA

Wybrane dane finansowe

Spółka nie publikuje prognoz

Dokumenty korporacyjne

Zasady ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza

JAN KUŹMA - członek rady nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryterium niezależności oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)

MICHAŁ SZYDŁOWSKI - członek rady nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryterium niezależności oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)

JAKUB BERWID - członek rady nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryterium niezależności oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)

ALEKSANDER GALIŃSKI - członek rady nadzorczej zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym spełnia kryterium niezależności oraz nie wykazuje rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki)

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna