Start Oferta Generalny Wykonawca

Generalny Wykonawca

Główny obszar działalności PREFA CONSTRUCTION Sp. z o.o. obejmuje świadczenie usług w zakresie realizacji projektów budowlanych jako generalny wykonawca inwestycji deweloperskich. Odbiorcami usług generalnego wykonawstwa inwestycji świadczonych przez spółkę są przede wszystkim spółki celowe deweloperskie należące do Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A., która obecnie realizuje, na różnym etapie zaawansowania – od koncepcji zagospodarowania przestrzennego po oddanie do użytkowania – 20 inwestycji deweloperskich, obejmujących przeszło 1250 lokali mieszkalnych.

Prefa Construction Sp. z o.o. jest podmiotem, który realizuje usługi generalnego wykonawstwa inwestycji dla wszystkich podmiotów należących do Prefa Group S.A., zarówno obecnych, jak i będących powołanymi do istnienia w przyszłości, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju działalności operacyjnej grupy na płaszczyźnie:

 • Projektowej – Prefa Studio Sp. z o.o.
 • Produkcyjnej – Prefa Bud Sp. z o.o.
 • Generalnego Wykonawstwa – Prefa Construction Sp. z o.o.
 • Deweloperskiej – deweloperskie spółki celowe
 • Sprzedażowej w zakresie lokali mieszkalnych – Prefa Group Nieruchomości Sp z o.o.

  Funkcjonowanie Prefa Construction Sp. z o.o. w ramach Prefa Group S.A. umożliwia przewidywalny i skalowany rozwój spółki, przede wszystkim z uwagi na planowany z wyprzedzeniem popyt na usługi Generalnego Wykonawstwa wewnątrz grupy – które zazwyczaj poprzedzone jest czynnościami projektowymi (w myśl formuły „projektuj i buduj”) oraz uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia na budowę.

  Istotnym czynnikiem umożliwiającym przewidywalny rozwój spółki jest zapewnienie dostaw kluczowych materiałów budowlanych, które znajdują zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym będącym wskazanym, ścisłym kierunkiem rozwoju grupy – co potwierdzają obecnie realizowane oraz pozyskiwane projekty do realizacji.


  Prefa Construction Sp. z o.o. to podmiot realizujący usługi Generalnego Wykonawstwa w oparciu zarówno o usługi własne wewnątrz grupy – jak prace projektowe, prace ziemne, dostarczenie i montaż kluczowych materiałów budowlanych konstrukcyjnych, jak i w oparciu o usługi obce, realizowane na podstawie współpracy z podwykonawcami, do których należą między innymi prace związane z instalacjami, tynkami wewnętrznymi, elewacją, konstrukcją dachu, stolarką okienną i drzwiową oraz pozostałe czynności związane z zagospodarowaniem terenu.

  Spółka działa na z góry założonym poziomie marż, co w połączeniu z planowaniem realizacji inwestycji z wyprzedzeniem wynikającym z opisanych wyżej czynności projektowych poprzedzających budowę, pozwala na uzyskanie przewidywalnych wyników finansowych.

  Prefa Construction zatrudnia kadrę wykwalifikowanych inżynierów oraz inwestuje w nowoczesne zaplecze techniczne, dzięki czemu realizuje kontrakty związane z generalnym wykonawstwem inwestycji na najwyższym poziomie.
Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna