Start Relacje inwestorskie Oferta publiczna Akcji Serii D

Oferta publiczna Akcji Serii D

 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z koniecznością aktualizacji Suplementu nr 2, publikuje treść komunikatu aktualizującego nr 3. 

 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Poznaniu w związku z koniecznością aktualizacji informacji umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Emitenta, a dotyczących czynności ryzyka opisanych w Memorandum Informacyjnym oraz w związku z koniecznością aktualizacji siedziby Emitenta, poniżej publikuje treść Suplementu nr 2. 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, w związku z koniecznością aktualizacji Suplementu nr 1, publikuje treść komunikatu aktualizującego nr 2. 

 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu, w związku z koniecznością aktualizacji harmonogramu emisji, publikuje treść komunikatu aktualizującego nr 1. 

 

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu w związku z koniecznością aktualizacji informacji umożliwiających ocenę sytuacji finansowej Emitenta, a dotyczących czynności ryzyka opisanych w Memorandum Informacyjnym poniżej publikuje treść Suplementu nr 1. 

_________________________________________________________________________________________________

W związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie oferty publicznej, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu publikuje poniżej treść Memorandum Informacyjnego sporządzonego w oparciu o art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ponadto, Zarząd spółki Prefa Group S.A. wskazuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji serii D jest Memorandum Informacyjne, opublikowane na stronie Emitenta (poniżej) oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej, która będzie pośredniczyć w ofercie: www.ventusam.pl, wraz z ewentualnymi suplementami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Prefa Group S. A.
ul. Aleksandra Puszkina 63A
62-030 Luboń, Polska

Adres do korespondecji: 

ul. Kopanina 59 budynek C
60-105 Poznań
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna