Start Oferta publiczna Akcji Serii C

Oferta publiczna Akcji Serii C

W związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, Zarząd spółki Prefa Group S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2022 r. powziął informacje, o zamieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod pozycją 38229 ogłoszenia o ofercie objęcia 3.750.000 akcji serii C z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej. Poniżej spółka zamieszcza treść ogłoszenia. 

___________________________________________________________________________________________________ 

W związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru, Zarząd spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu publikuje poniżej treść dokumentu Informacyjnego w rozumieniu art. 37a  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych oraz formularz zapisu na akcje, o których mowa powyżej.  Ponadto, Zarząd spółki Prefa Group S.A. wskazuję, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii C jest dokument informacyjny, opublikowany na stronie Emitenta (poniżej), wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

 

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna