Start Informacje finansowe

Informacje finansowe

 Wyniki finansowe skonsolidowane

Wyszczególnienie

2019

2020

Po III kwartałach 2021

Przychody netto ze sprzedaży

9 530 419,60

11 111 905,60

11 919 557,21

Zysk ze sprzedaży

377 850,47

- 838 225,62

994 969,33

 

 

 

 

Amortyzacja

0,00

0,00

-137 205,83

EBIT

377 850,47

- 838 250,62

1 245 447,82

Zysk netto

395 146,65

35 016,65

585 939,60

 

 

 

 

Aktywa trwałe

1 848,00

11 180,00

4 972 573,61

Aktywa obrotowe

6 968 659,32

10 412 434,93

85 242 209,36

Zapasy

736 371,67

502 844,67

63 809 860,48

Należności krótkoterminowe

3 898 112,47

8 322 720,29

11 412 777,24

Środki pieniężne

369 271,58

1 366 393,29

1 156 149,23

 

 

 

 

Kapitał własny

1 068 626,63

1 103 643,28

1 469 973,53

Zobowiązania i rezerwy

5 901 880,69

9 319 971,65

88 711 359,44

Zobowiązania krótkoterminowe

5 732 425,18

4 151 610,65

65 476 450,56

Suma bilansowa

10 423 614,93

90 214 782,97

Wyniki finansowe jednostkowe

Wyszczególnienie

2019

2020

Po III kwartałach 2021

Przychody netto ze sprzedaży

9 530 419,60

11 042 571,74

4 637 826,01

Zysk ze sprzedaży

377 850,47

-890 484,33

-562 072,52

 

 

 

 

Amortyzacja

0,00

0,00

0,00

EBIT

867 919,37

308 821,19

-540 650,36

Zysk netto

395 146,89

162 635,24

589 132,41

 

 

 

 

Aktywa trwałe

1 848,00

11 180,00

1 772 180,00

Aktywa obrotowe

6 968 659,32

10 529 512,18

39 921 687,64

Zapasy

736 371,67

501 860,11

3 783 200,81

Należności krótkoterminowe

5 922 355,76

3 898 112,47

2 777 727,54

Środki pieniężne

277 431,90

389 199,48

1 298 976,63

 

 

 

 

Kapitał własny

1 068 626,63

1 231 261,87

1 820 394,28

Zobowiązania i rezerwy

5 901 880,69

9 309 430,31

39 873 473,36

Zobowiązania krótkoterminowe

5 732 425,18

4 141 069,31

17 566 938,36

Suma bilansowa

6 970 507,32

10 540 692,18

41 693 867,64

 

Dane finansowe za rok 2020

Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna