Start Informacje finansowe

Informacje finansowe

Struktura przychodów 2018 – I poł. 2020 r.

Wyszczególnienie (w PLN)

2018*

2019*

2020 H1**

Sprzedaż produktów i usług

40 000

584 143

83 087

Sprzedaż towarów i materiałów

-666

8 946 276

4 655 402

Suma

39 334

9 530 420

4 738 490

  *  W latach 2018-2019 Emitent prowadził działania w zakresie wdrożenia i realizacji strategii rozwoju skoncentrowanej na wierzytelnościach odszkodowawczych.
** szacunkowe, niebadane przez biegłego rewidenta, dane za I poł. 2020 r.

źródło: Spółka 

Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna