Start Władze Spółki

Władze Spółki

Zarząd

JAKUB SUCHANEK - PREZES ZARZĄDU

Pan Jakub Suchanek jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Z rynkiem finansowym związany jest od dwunastu lat. Karierę rozpoczął pracując dla agencji Banku City Handlowy. W 2012 prowadził spółkę działającą w branży finansowej, a obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu Prefa Group S.A.

Rada Nadzorcza

 

JAN KUŹMA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Jan Kuźma jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Na swoim koncie posiada ukończony kurs członków Rad Nadzorczych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego DM Ventusam, wcześniej również w CDM Pekao SA, DM Banku PKO BP, DM Banku BPS, DM Invista, BDC Development.

MICHAŁ SZYDŁOWSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Michał Szydłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Zarządzania, Kierunku Zarządzania i Marketingu, specjalności Organizacja i Kierownictwo. Posiada kompetencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami i ich restrukturyzacją, zastosowaniem controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od roku 1992 czynny przedsiębiorca, pracował i nabywał doświadczenia w przedsiębiorstwach międzynarodowych i polskich. Posiada doświadczenie w rynku telekomunikacyjnym, nieruchomości i obrotu wierzytelnościami. Wiceprezes zarządu klubu sportowego Motoklub Unia Poznań, członek Polskiego Związku Motorowego.

JAKUB BERWID - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Na Wydziale Budownictwa ukończył Budowę i eksploatację autostrad. Swoje wykształcenie poszerzył nadto o studia podyplomowe zrealizowane na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Międzynarodowe Procedury Realizacji Inwestycji wg FIDIC. Do poznańskiej Alma Mater powrócił, aby zdobyć wiedzę z zakresu Nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Doświadczony specjalista posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi – także przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Z branżą deweloperską/budowlaną związany od piętnastu lat. Karierę rozpoczynał pracując dla spółki SKANSKA S.A., by od 2012 roku podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej skoncentrowanej na sprawowaniu nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji deweloperskich.

ALEKSANDER GALIŃSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna