Start Władze Spółki

Władze Spółki

Zarząd

JAKUB SUCHANEK - PREZES ZARZĄDU

Pan Jakub Suchanek jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Z rynkiem finansowym związany jest od dwunastu lat. Karierę rozpoczął pracując dla agencji Banku City Handlowy. W 2012 prowadził spółkę działającą w branży finansowej, a obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu Prefa Group S.A.

DANUTA SENGER - WICEPREZES ZARZĄDU

Wykształcenie w zakresie administracji biznesowej, zarządzania i marketingu zdobyła na Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim. Po uzyskaniu tytułu ukończenia studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem, rozpoczęła karierę zawodową. Pierwsze doświadczenie zdobywała oferując produkty finansowe dla branży z sektora transportu ciężkiego. Doświadczony Dyrektor ds. technicznych, od niemal 15 lat piastuje stanowiska kierownicze związane m.in. z koordynacją prac zespołu, czy wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w strukturach organizacyjnych spółek, o profilu działalności związanym z branżą budowlaną i projektową.

Rada Nadzorcza

EWELINA WDOWIAK - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pani Ewelina Wdowiak posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, w tym w sektorze bankowym oraz kapitałowym. Swoje kompetencje zdobywała m.in. w pracy dla spółek działających w obszarze produkcji, handlu, czy logistyki, realizując projekty o charakterze restrukturyzacyjnym.

MACIEJ KRÓL - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Maciej Król jest prawnikiem, radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, prowadzącym indywidualną praktykę. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym przy obsłudze podmiotów gospodarczych. W pracy zawodowej ukierunkowany jest na pomoc podmiotom gospodarczym w ich codziennym funkcjonowaniu oraz osobom zadłużonym. Prowadził szkolenia i udziela indywidualnych porad z zakresu prawa upadłościowego dla osób najuboższych. ​ Pan Maciej Król pełni rolę Członka Rady Nadzorczej w spółce Polski Holding Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest większościowym akcjonariuszem Emitenta. ​

JAN KUŹMA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Jan Kuźma jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Na swoim koncie posiada ukończony kurs członków Rad Nadzorczych. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego DM Ventusam, wcześniej również w CDM Pekao SA, DM Banku PKO BP, DM Banku BPS, DM Invista, BDC Development.

MICHAŁ SZYDŁOWSKI - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Pan Michał Szydłowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydziału Zarządzania, Kierunku Zarządzania i Marketingu, specjalności Organizacja i Kierownictwo. Posiada kompetencje związane z zarządzaniem przedsiębiorstwami i ich restrukturyzacją, zastosowaniem controllingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Od roku 1992 czynny przedsiębiorca, pracował i nabywał doświadczenia w przedsiębiorstwach międzynarodowych i polskich. Posiada doświadczenie w rynku telekomunikacyjnym, nieruchomości i obrotu wierzytelnościami. Wiceprezes zarządu klubu sportowego Motoklub Unia Poznań, członek Polskiego Związku Motorowego.

JAKUB BERWID - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Absolwent Politechniki Poznańskiej. Na Wydziale Budownictwa ukończył Budowę i eksploatację autostrad. Swoje wykształcenie poszerzył nadto o studia podyplomowe zrealizowane na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Międzynarodowe Procedury Realizacji Inwestycji wg FIDIC. Do poznańskiej Alma Mater powrócił, aby zdobyć wiedzę z zakresu Nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem. Doświadczony specjalista posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami konstrukcyjno-budowlanymi – także przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Z branżą deweloperską/budowlaną związany od piętnastu lat. Karierę rozpoczynał pracując dla spółki SKANSKA S.A., by od 2012 roku podjąć się prowadzenia własnej działalności gospodarczej skoncentrowanej na sprawowaniu nadzoru nad prawidłową realizacją inwestycji deweloperskich.

Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna