Start Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

 

Prefa Group S.A. jest notowana na warszawskim parkiecie NewConnect od 8.11.2016 roku.
Aktualne notowania spółki dostępne są w systemie giełdowym pod pełną nazwą Spółki lub oznaczeniem "PFG".

Raporty ESPI

2023

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna na dzień 29.09.2023 r. wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

 2023-09-01 34/2023

Zobacz więcej 

Korekta raportu EBI nr 19/2023: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał

 2023-08-08 33/2023

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna na dzień 01.09.2023 r. wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

 2023-08-04 32/2023

Zobacz więcej

Informacja o ukazaniu się obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego Prefa Group S.A

2023-06-29 31/2023

Zobacz więcej

Istotne informacje nt. sytuacji w Spółce

31-05-2023 30/2023 

Zobacz więcej

Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii H Spółki

2023-05-18 29/2023

Zobacz więcej

Naruszenie warunków emisji obligacji serii G

2023-05-09 28/2023

Zobacz więcej


Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii B Prefa Construction Sp. z o. o.

2023-05-09 27/2023

Zobacz więcej


Oświadczenie zarządu w sprawie częściowego nieterminowego spełnienia świadczenia związanego z emisją obligacji serii J

2023-04-06 26/2023

Zobacz więcej


Oświadczenie zarządu w sprawie nieterminowego spełnienia świadczenia wykupu obligacji serii F oraz odsetek za ostatni okres odsetkowy

2023-03-27 25/2023

Zobacz więcej

Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii A Prefa Construction Sp. z o. o. Prefa Group S.A.

2023-03-17 24/2023

Zobacz więcej

Wykup i umorzenie obligacji serii F Prefa Group S.A.

2023-03-15 23/2023

Zobacz więcej

Kompensata wzajemnych wierzytelności, zawarcie umowy pożyczki i ustanowienie istotnych zabezpieczeń Prefa Group S.A.

2023-03-14 22/2023

Zobacz więcej

Niedojście do skutku emisji akcji serii D Prefa Group S.A.

2023-03-02 21/2023

Zobacz więcej

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 4 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A. Prefa Group S.A.

2023-02-28 20/2023

Zobacz więcej

Uzupełnienie raportu ESPI nr 17/2023: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki Prefa Group S.A.

2023-02-28 19/2023

Zobacz więcej

Publikacja Suplementu Nr 4 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A. 

2023-02-27 18/2023

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki Prefa Group S.A.

2023-02-27 17/2023

Zobacz więcej

Podpisanie umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta Prefa Group S.A.

2023-02-27 16/2023

Zobacz więcej

Zawarcie umów pożyczek oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń Prefa Group S.A.

2023-02-27 15/2023

Zobacz więcej

Nowy wspólnik w spółkach zależnych Prefa Group S.A.

2023-02-15 14/2023

Zobacz więcej

Publikacja suplementu nr 3 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A.

2023-02-15 13/2023

Zobacz więcej

Wypłata odsetek od obligacji serii G Prefa Group S.A. Prefa Group S.A.

2023-02-13 12/2023

Zobacz więcej

Uiszczenie ostatniej płatności na rzecz umowy dotyczącej zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa Group S.A.

2023-02-13 11/2023

Zobacz więcej

Podpisanie umów pożyczek znacznej wartości Prefa Group S.A.

2023-02-10 10/2023

Zobacz więcej

Opóźnienie w wypłacie odsetek od obligacji serii G Prefa Group S.A.

2023-02-08 9/2023

Zobacz więcej

Wykup i umorzenie obligacji serii C Prefa Group S.A.

2023-02-03 8/2023

Zobacz więcej

Publikacja Komunikatu Aktualizującego nr 3 do Suplementu nr 2 Prefa Group S.A.

2023-02-03 7/2023

Zobacz więcej

Publikacja suplementu nr 2 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A.

2023-02-01 6/2023

Zobacz więcej

Podpisanie znaczących umów pożyczek Prefa Group S.A.

2023-01-30 5/2023

Zobacz więcej

Zamiana udziałów w spółkach zależnych Prefa Group

2023-01-26 4/2023

Zobacz więcej

Informacja o zawarciu porozumienia oraz poddanie się egzekucji Prefa Group S.A.

2023-01-25 3/2023

Zobacz więcej

Nieterminowy wykup obligacji serii C Prefa Group S.A.

2023-01-24 2/2023

Zobacz więcej

Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 2 do Suplementu nr 1 Prefa Group S.A. 

2023-01-02 1/2023

Zobacz więcej

2022  

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-12-29 103/2022

Zobacz więcej

Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 1 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A.

2022-12-28 102/2022

Zobacz więcej

Zmiana warunków pożyczki z dnia 3 grudnia 2021 roku zawartej przez PHI Nieruchomości Sp. z o.o. Prefa Group S.A.

2022-12-22 101/2022

Zobacz więcej

Zmiana warunków pożyczki z dnia 17 grudnia 2021 roku zawartej przez Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k. Prefa Group S.A

2022-12-22 100/2022

Zobacz więcej

Publikacja suplementu nr 1 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A.

2022-12-19 99/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z dnia 13 stycznia 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-12-08 98/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

2022-12-02 97/2022

Zobacz więcej

Publikacja memorandum w związku z emisją akcji serii D oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii D Prefa Group S.A.

2022-12-01 96/2022

Zobacz więcej

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D Prefa Group S.A.

2022-11-24 95/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-11-21 94/2022

Zobacz więcej

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 21 listopada 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-11-21 93/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza Prefa Group S.A.

2022-11-09 92/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 października 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-10-31 91/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

2022-10-25 90/2022

Zobacz więcej

Korekta numeracji raportu ESPI 87/2022 Zawarcie umowy pożyczki Prefa Group S.A.

2022-10-25 89/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki Prefa Group S.A.

2022-10-24 88/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki - powiadomienie wtórne po rejestracji podwyższenia kapitału w KRS Prefa Group S.A.

2022-10-21 87/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki - powiadomienie wtórne po rejestracji podwyższenia kapitału w KRS Prefa Group S.A.

2022-10-21 86/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki - korekta powiadomienia Prefa Group S.A.

2022-10-21 85/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Prefa Group S.A.

2022-10-19 84/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Prefa Group S.A.

2022-10-19 83/2022 

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Prefa Group S.A.

2022-10-19 82/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-10-10 81/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 08 lipca 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-10-10 80/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

2022-10-04 79/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Apartamenty nad Wartą etap II sp. z o.o. Prefa Group S.A.

2022-09-30 78/2022

Zobacz więcej

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 76/2022 Prefa Group S.A. 

2022-09-27 77/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2022 roku Prefa Group S.A. 

2022-09-27 76/2022

Zobacz więcej

Informacja o wysokości złożonych zapisów oraz podjęcie uchwały Zarządu o przydziale Akcji Serii C Prefa Group S.A.

2022-09-14 75/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

2022-09-13 74/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnych Aneksów do umów pożyczek z dnia 29 września 2021 r. Prefa Group S.A.

2022-09-12 73/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki Prefa Group S.A.

2022-09-12 72/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń Prefa Group S.A.

2022-09-12 71/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń Prefa Group S.A.

2022-09-02 70/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał 

2022-08-31 69/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń 

2022-08-26 68/2022

Zobacz więcej

Ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń do umowy pożyczki z dnia 21 czerwca 2022 roku

2022-08-18 67/2022 

Zobacz więcej

Zmiana warunków umowy z dnia 21 lipca 2021 roku

2022-08-18 66/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Osada za Lasem 4 sp. z o.o.

2022-08-10 65/2022

Zobacz więcej

Zawarcie dwóch umów zmieniających umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2022 roku

2022-07-27 64/2022

Zobacz więcej

Ustanowienie istotnych zabezpieczeń

2022-07-22 63/2022

Zobacz więcej

Zawarcie dwóch umów zmieniających umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2022 roku

2022-07-20 62/2022

Zobacz więcej

Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii C oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii C

2022-07-15 61/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-07-08 60/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnych umów pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta

2022-07-08 59/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnej umowy

2022-07-04 58/2022

Zobacz więcej

Ustanowienie przez spółkę zależną Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW PO2P/00280047/8

2022-06-30 57/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku

2022-06-30 56/2022

Zobacz więcej

Zakup udziałów w spółce Park Developer Sp. z o.o.

2022-06-29 55/2022

Zobacz więcej

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 8 lutego 2022 r.

2022-06-21 54/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 1 września 2021 roku

2022-06-21 53/2022

Zobacz więcej

Podpisanie umowy pożyczki przez podmiot należący do Prezesa Zarządu Emitenta

2022-06-21 52/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnej umowy pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta

2022-06-09 51/2022

Zobacz więcej

Zawarcie przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji oraz o wykonanie projektu budowlanego

2022-06-08 50/2022

Zobacz więcej

Uiszczenie kolejnej płatności na rzecz umowy dotyczącej zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o.

2022-06-07 49/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2022-06-02 48/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-06-01 47/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-05-27 46/2022

Zobacz więcej

Wejście w życie postanowień umowy dotyczącej zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k Prefa Group S.A.

2022-05-20 45/2022

Zobacz więcej

Rejestracja podmiotu zależnego w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich

2022-05-20 44/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. Prefa Group S.A.

2022-05-17 43/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnej umowy pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta

2022-05-17 42/2022

Zobacz więcej

Zakup linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k. Prefa Group S.A.

2022-05-13 41/2022

Zobacz więcej

Nabycie przez spółki zależne nieruchomości niezabudowanych

2022-05-13 40/2022

Zobacz więcej

Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji

2022-05-06 39/2022

Zobacz więcej

Rejestracja spółki zależnej Osada za Lasem 6 sp. z o.o.

2022-05-04 38/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Nowa Dąbrowa sp. z o.o.

2022-05-04 37/2022

Zobacz więcej

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 28 lipca 2021 r. w zakresie finansowania działalności spółki zależnej PHI Building sp. z o.o.

2022-04-28 36/2022

Zobacz więcej

Rejestracja spółki zależnej Osada za Lasem 5 sp. z o.o.

2022-04-28 35/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-04-25 34/2022

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu w sprawie odwołania oferty publicznej akcji serii C Prefa Group S.A.

2022-04-22 33/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Nowa Dąbrowa sp. z o.o.

2022-04-21 32/2022

Zobacz więcej

Podpisanie przez spółkę zależną PHI Building Sp. z o.o. przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

2022-04-19 31/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Osada za Lasem 3 Sp. z o.o.

2022-04-14 30/2022

Zobacz więcej

Zakup spółki WWF Filtry sp. z o.o. oraz nabycie dwóch nieruchomości

2022-04-12 29/2022

Zobacz więcej

Transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wewnątrz Grupy

2022-04-11 28/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu wydłużającego czas trwania umowy ramowej pożyczki z dnia 14 maja 2021 r.

2022-04-05 27/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-04-04 26/2022

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii J

2022-03-30 25/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-03-30 24/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Osada za Lasem 2 sp. z o.o. 

2022-03-17 23/2022

Zobacz więcej

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 14 maja 2021 r. w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Prefa Construction sp. z o.o. 

2022-03-17 22/2022

Zobacz więcej

Publikacja Aneksu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego z dnia 25 stycznia 2022 roku w związku z zawieszeniem oferty publicznej serii C

2022-03-10 21/2022

Zobacz więcej

Zbycie przez spółkę zależną PHI Building Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej Prefa Group S.A.

2022-03-07 20/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnych umów przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta 

2022-02-28 19/2022

Zobacz więcej

Uchylenie uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji serii I 

2022-02-24 18/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy przejęcia długu Prefa Group S.A.

2022-02-23 17/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności Emitenta

2022-02-08 16/2022

Zobacz więcej

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce zależnej Osada za Lasem 2 Sp. z o.o.

2022-02-04 15/2022

Zobacz więcej

Zmiana warunków nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Osada za Lasem 2 sp. z o.o.

2022-02-03 14/2022

Zobacz więcej

Zakończenie emisji i przydział obligacji serii B emitowanych przez spółkę zależną Prefa Construction Sp. z o. o.

2022-02-02 13/2022

Zobacz więcej

Podpisanie przez spółkę zależną Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości gruntowych

2022-02-02 12/2022

Zobacz więcej

Podpisanie dwóch umów pożyczek przez podmiot należący do Prezesa Zarządu Emitenta

2022-01-31 11/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy ramowej z dnia 15 lipca 2021 roku w zakresie finansowania działalności Emitenta Prefa Group S.A.

2022-01-31 10/2022

Zobacz więcej

Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii C oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii C

2022-01-25 9/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Apartamenty Sołacz sp. z o.o.

2022-01-20 8/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego w spółce zależnej Apartamenty nad Wartą Etap III sp. z o.o.

2022-01-27 7/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 roku

2022-01-14 6/2022

Zobacz więcej

Realizacja kolejnego etapu inwestycji Nowa Dąbrowa

2022-01-13 5/2022

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii H

2022-01-12 4/2022

Zobacz więcej

Zbycie przez Emitenta nieruchomości gruntowych od Gminy Miasta Konin

2022-01-12 3/2022

Zobacz więcej

Nabycie przez Emitenta nieruchomości gruntowych od Gminy Miasta Konin

2022-01-12 2/2022

Raporty EBI

2023

 

Nałożenie na Spółkę środka dyscyplinującego PREFA GROUP Spółka Akcyjna 

27-06-2023 EBI | 18/2023

Zobacz więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PREFA GROUP Spółka Akcyjna 

21-06-2023 17/202

Zobacz więcej

Nałożenie środka dyscyplinującego PREFA GROUP Spółka Akcyjna 

02-06-2023 16/2023

Zobacz więcej

Odstąpienie od umowy przez firmę audytorską PREFA GROUP Spółka Akcyjna

02-06-2023 15/2023

Zobacz więcej

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok PREFA GROUP Spółka Akcyjna

29-05-2023 14/2023

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2023 r.

2023-05-15 13/2023

Zobacz więcej

Wykup i umorzenie obligacji serii F PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-03-15 12/2023

Zobacz więcej

Powołanie członka Rady Nadzorczej PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-02-21 11/2023

Zobacz więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-02-20 10/2023

Zobacz więcej

Incydentalne naruszenie obowiązku informacyjnego PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-02-15 9/2023

Zobacz więcej

Wykup i umorzenie obligacji serii C PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-02-15 8/2023

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-02-14 7/2023

Zobacz więcej

Wykup i umorzenie obligacji Emitenta PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-02-02 6/2023

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-02-01 5/2023

Zobacz więcej

Zmiana adresu siedziby Emitenta PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-02-01 4/2023

Zobacz więcej

Powołanie członka Rady Nadzorczej PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-01-30 3/2023

Zobacz więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2023 roku PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-01-11 2/2023

Zobacz więcej

Nabycie Obligacji Serii C w celu umorzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2023-01-05 1/2023

Zobacz więcej

2022

Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-30 49/2022

Zobacz więcej

Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-29 48/2022

Zobacz więcej

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 grudnia 2022 roku – zmiana siedziby Spółki PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-29 47/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-29 46/2022

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-27 45/2022

Zobacz więcej

Nabycie Obligacji Serii D w celu umorzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-07 44/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-02 43/2022

Zobacz więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-30 42/2022

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-25 41/2022

Zobacz więcej

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Prefa Group PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-21 40/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-21 39/2022

Zobacz więcej

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 21 listopada 2022 roku PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-21 38/2022

Zobacz więcej

Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PREFA GROUP Spółka Akcyjna 

2022-11-15 37/2022

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-14 36/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 października 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-31 35/2022

Zobacz więcej

Nabycie Obligacji Serii A w celu umorzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-28 34/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-25 33/2022

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-21 32/2022

Zobacz więcej

Nabycie Obligacji Serii A w celu umorzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-17 31/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-10 30/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-04 29/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-09-27 28/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-09-23 27/2022

Zobacz więcej

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii C Spółki PREFA Group SA PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-09-14 26/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-09-13 25/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna 

2022-08-31 24/2022

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.

2022-08-16 23/2022

Zobacz więcej

Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru Prefa Group Spółka Akcyjna

2022-07-15 22/2022

Zobacz więcej

Powołanie Zarządu Emitenta na kolejną kadencję

2022-06-30 21/2022

Zobacz więcej

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru Spółki Prefa Group S.A.

2022-06-30 20/2022

Zobacz więcej

Uzupełnienie Raportu EBI 18/2022: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. Prefa Group Spółka Akcyjna

2022-06-30 19/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. Prefa Group Spółka Akcyjna

2022-06-30 18/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2022-02-06  17/2022

Zobacz więcej

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021

2022-05-31  16/2022

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-05-16  15/2022

Zobacz więcej

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

2022-03-31  14/2022

Zobacz więcej

Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia oferty publicznej akcji serii C

2022-03-10  13/2022

Zobacz więcej

Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii J PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-03-01  12/2022

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii I PREFA GROUP Spółka Akcyjna 

2022-02-18  11/2022

Zobacz więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

2022-02-18  10/2022

Zobacz więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

2022-02-14  9/2022

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2021 r.

2022-02-14  8/2022

Zobacz więcej

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdań za lata 2021 i 2022

2022-02-02  7/2022

Zobacz więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-31 6/2022

Zobacz więcej

Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru Prefa Group Spółka Akcyjna

2022-01-25 5/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-01-14 3/2022

Zobacz więcej

Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta

2022-01-05 2/2022

Zobacz więcej

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 14.01.2022 r.

2022-01-04 1/2022

Zobacz więcej

2021

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał

2021-12-17 25/2021

Zobacz więcej

Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta

2021-12-03 24/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii H

2021-12-01 23/2021

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.

2021-10-15 22/2021

Zobacz więcej

Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta

2021-10-15 21/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 października 2021 r.

2021-10-08 20/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii G

2021-09-30 19/2021

Zobacz więcej

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 r.

2021-09-27 18/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2021 r.

2021-09-15 17/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-09-10 16/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-08-19 15/2021

Zobacz więcej

Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

2021-08-16 14/2021

Zobacz więcej

Rejestracja zmiany siedziby Emitenta

2021-08-11 13/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii F

2021-07-02 12/2021

Zobacz więcej

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

2021-06-30 11/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 10/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-06-02 9/2021

Zobacz więcej

Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

2021-05-17 8/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 r.

2021-05-10 7/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 r.

2021-05-10 7/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-04-12 6/2021
Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii E

2021-03-31 5/2021
Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii D

2021-03-30 4/2021
Zobacz więcej

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok obrotowy

2021-03-22 3/2021
Zobacz więcej

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy

2021-03-22 2/2021
Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021r.

2021-01-29 1/2021
Zobacz więcej

2020

 

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii C

2020-12-08 26/2020
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2020-11-26 25/2020
Zobacz więcej
Raport okresowy za III kwartał 2020r.
2020-11-16 24/2020
Zobacz więcej
Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych 
2020-11-03 23/2020
Zobacz więcej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2020-10-28 22/2020
Zobacz więcej
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii B
2020-10-19 21/2020
Zobacz więcej
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
2020-10-16 20/2020
Zobacz więcej
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A 
2020-09-29 19/2020
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2020 r. 
2020-09-23 18/2020
Zobacz więcej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2020-09-18 17/2020
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2020-08-27 16/2020

Zobacz więcej

Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2020-08-21 15/2020

Zobacz więcej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2020-08-20 14/2020

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia
2020 r. 2020-08-19 13/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r.
2020-08-13 12/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-08-03 11/2020

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2020-07-23 10/2020

Zobacz więcej

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 r.
2020-07-17 9/2020

Zobacz więcej

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2019 r.
2020-07-17 8/2020

Zobacz więcej

Raport roczny za 2019 rok obrotowy
2020-06-25 7/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-05-28 6/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r. 
2020-05-15 5/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. ​
2020-05-04 4/2020

Zobacz więcej

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem ​
2020-02-25 3/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r. ​
2020-02-06 2/2020

Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. ​
2020-01-31 1/2020

Zobacz więcej

2019

Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r. ​
2019-11-07 10/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.
2019-08-08 9/2019

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. ​
2019-06-18 8/2019

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2019-05-22 7/2019

Zobacz więcej

Raport roczny za 2018 rok obrotowy ​
2019-05-21 6/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 r. ​
2019-05-09 5/2019

Zobacz więcej

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 ​
2019-03-04 4/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r. ​
2019-02-11 3/2019

Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. 
2019-01-31 2/2019

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie Spółki ​
2019-01-24 1/2019

Zobacz więcej

2018

Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2018-11-16 18/2018 ​
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r. ​
2018-11-08 17/2018
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ​
2018-09-25 16/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2018 r. ​
2018-09-24 15/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71 Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2018-08-28 14/2018
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r. ​
2018-08-13 13/2018
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Zarządu Spółki ​
2018-08-02 12/2018
Zobacz więcej
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji ​
2018-07-27 11/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27 lipca 2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie ​
2018-07-27 10/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach 
2018-06-29 9/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. ​
2018-06-29 8/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71 Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2018-06-01 7/2018
Zobacz więcej
Raport roczny za 2017 rok obrotowy ​
2018-05-23 6/2018
Zobacz więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r. ​
2018-05-17 5/2018
Zobacz więcej
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 ​
2018-05-17 4/2018
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r. ​
2018-05-09 3/2018
zobacz więcej
Jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2017 r. ​
2018-02-08 2/2018
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. ​
2018-01-30 1/2018
Zobacz więcej

2017

Jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2017 r. ​
2017-11-09 15/2017
Zobacz więcej
Jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2017 r. ​
2017-08-09 14/2017
Zobacz więcej
Informacja o odstąpieniu od przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ​
2017-07-27 13/2017
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach ​
2017-06-30 12/2017
Zobacz więcej
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. ​
2017-06-30 11/2017
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2017-06-02 10/2017
Zobacz więcej
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy ​
2017-05-24 9/2017
Zobacz więcej
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy ​
2017-05-24 8/2017
Zobacz więcej
Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 ​
2017-05-22 7/2017
Zobacz więcej
Raport kwartalny za I kw. 2017 r. ​ 
2017-05-09 6/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Zarządu Spółki ​
2017-03-30 5/2017
Zobacz więcej
Raport kwartalny za IV kw. 2016 r. ​
2017-02-09 4/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ​
2017-02-08 3/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ​
2017-02-08 2/2017
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r. ​
2017-01-25 1/2017
zobacz więcej

2016

Raport kwartalny za III kw. 2016 r. ​
2016-11-14 6/2016

<a class="button" href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=117121&title=Raport+
Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna