Start Raporty giełdowe

Raporty giełdowe

 

Prefa Group S.A. jest notowana na warszawskim parkiecie NewConnect od 8.11.2016 roku.
Aktualne notowania spółki dostępne są w systemie giełdowym pod pełną nazwą Spółki lub oznaczeniem "PFG".

Raporty ESPI

2022

Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 2 do Suplementu nr 1 Prefa Group S.A. 

2023-01-02 1/2023

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-12-29 103/2022

Zobacz więcej

Publikacja Komunikatu Aktualizującego Nr 1 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A.

2022-12-28 102/2022

Zobacz więcej

Zmiana warunków pożyczki z dnia 3 grudnia 2021 roku zawartej przez PHI Nieruchomości Sp. z o.o. Prefa Group S.A.

2022-12-22 101/2022

Zobacz więcej

Zmiana warunków pożyczki z dnia 17 grudnia 2021 roku zawartej przez Prefa-Bud Sp. z o.o. Sp. k. Prefa Group S.A

2022-12-22 100/2022

Zobacz więcej

Publikacja suplementu nr 1 do Memorandum Informacyjnego Prefa Group S.A.

2022-12-19 99/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z dnia 13 stycznia 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-12-08 98/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

2022-12-02 97/2022

Zobacz więcej

Publikacja memorandum w związku z emisją akcji serii D oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii D Prefa Group S.A.

2022-12-01 96/2022

Zobacz więcej

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D Prefa Group S.A.

2022-11-24 95/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-11-21 94/2022

Zobacz więcej

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 21 listopada 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-11-21 93/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy o generalne wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza Prefa Group S.A.

2022-11-09 92/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 października 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-10-31 91/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

2022-10-25 90/2022

Zobacz więcej

Korekta numeracji raportu ESPI 87/2022 Zawarcie umowy pożyczki Prefa Group S.A.

2022-10-25 89/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki Prefa Group S.A.

2022-10-24 88/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki - powiadomienie wtórne po rejestracji podwyższenia kapitału w KRS Prefa Group S.A.

2022-10-21 87/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki - powiadomienie wtórne po rejestracji podwyższenia kapitału w KRS Prefa Group S.A.

2022-10-21 86/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki - korekta powiadomienia Prefa Group S.A.

2022-10-21 85/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Prefa Group S.A.

2022-10-19 84/2022

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Prefa Group S.A.

2022-10-19 83/2022 

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki Prefa Group S.A.

2022-10-19 82/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-10-10 81/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 08 lipca 2022 roku Prefa Group S.A.

2022-10-10 80/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

2022-10-04 79/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Apartamenty nad Wartą etap II sp. z o.o. Prefa Group S.A.

2022-09-30 78/2022

Zobacz więcej

Korekta oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym ESPI 76/2022 Prefa Group S.A. 

2022-09-27 77/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2022 roku Prefa Group S.A. 

2022-09-27 76/2022

Zobacz więcej

Informacja o wysokości złożonych zapisów oraz podjęcie uchwały Zarządu o przydziale Akcji Serii C Prefa Group S.A.

2022-09-14 75/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał Prefa Group S.A.

2022-09-13 74/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnych Aneksów do umów pożyczek z dnia 29 września 2021 r. Prefa Group S.A.

2022-09-12 73/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki Prefa Group S.A.

2022-09-12 72/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń Prefa Group S.A.

2022-09-12 71/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń Prefa Group S.A.

2022-09-02 70/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał 

2022-08-31 69/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę zależną oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń 

2022-08-26 68/2022

Zobacz więcej

Ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń do umowy pożyczki z dnia 21 czerwca 2022 roku

2022-08-18 67/2022 

Zobacz więcej

Zmiana warunków umowy z dnia 21 lipca 2021 roku

2022-08-18 66/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Osada za Lasem 4 sp. z o.o.

2022-08-10 65/2022

Zobacz więcej

Zawarcie dwóch umów zmieniających umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2022 roku

2022-07-27 64/2022

Zobacz więcej

Ustanowienie istotnych zabezpieczeń

2022-07-22 63/2022

Zobacz więcej

Zawarcie dwóch umów zmieniających umowy sprzedaży z dnia 13 maja 2022 roku

2022-07-20 62/2022

Zobacz więcej

Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii C oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii C

2022-07-15 61/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-07-08 60/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnych umów pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta

2022-07-08 59/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnej umowy

2022-07-04 58/2022

Zobacz więcej

Ustanowienie przez spółkę zależną Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o. hipoteki umownej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zapisanej w KW PO2P/00280047/8

2022-06-30 57/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku

2022-06-30 56/2022

Zobacz więcej

Zakup udziałów w spółce Park Developer Sp. z o.o.

2022-06-29 55/2022

Zobacz więcej

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 8 lutego 2022 r.

2022-06-21 54/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy pożyczki z dnia 1 września 2021 roku

2022-06-21 53/2022

Zobacz więcej

Podpisanie umowy pożyczki przez podmiot należący do Prezesa Zarządu Emitenta

2022-06-21 52/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnej umowy pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta

2022-06-09 51/2022

Zobacz więcej

Zawarcie przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji oraz o wykonanie projektu budowlanego

2022-06-08 50/2022

Zobacz więcej

Uiszczenie kolejnej płatności na rzecz umowy dotyczącej zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o.

2022-06-07 49/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2022-06-02 48/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-06-01 47/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-05-27 46/2022

Zobacz więcej

Wejście w życie postanowień umowy dotyczącej zakupu linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k Prefa Group S.A.

2022-05-20 45/2022

Zobacz więcej

Rejestracja podmiotu zależnego w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich

2022-05-20 44/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. Prefa Group S.A.

2022-05-17 43/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnej umowy pomiędzy podmiotami z Grupy Kapitałowej Emitenta

2022-05-17 42/2022

Zobacz więcej

Zakup linii do prefabrykacji dla budowanego zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowego przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z. o. o. Sp. k. Prefa Group S.A.

2022-05-13 41/2022

Zobacz więcej

Nabycie przez spółki zależne nieruchomości niezabudowanych

2022-05-13 40/2022

Zobacz więcej

Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji

2022-05-06 39/2022

Zobacz więcej

Rejestracja spółki zależnej Osada za Lasem 6 sp. z o.o.

2022-05-04 38/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Nowa Dąbrowa sp. z o.o.

2022-05-04 37/2022

Zobacz więcej

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 28 lipca 2021 r. w zakresie finansowania działalności spółki zależnej PHI Building sp. z o.o.

2022-04-28 36/2022

Zobacz więcej

Rejestracja spółki zależnej Osada za Lasem 5 sp. z o.o.

2022-04-28 35/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-04-25 34/2022

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu spółki Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu w sprawie odwołania oferty publicznej akcji serii C Prefa Group S.A.

2022-04-22 33/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Nowa Dąbrowa sp. z o.o.

2022-04-21 32/2022

Zobacz więcej

Podpisanie przez spółkę zależną PHI Building Sp. z o.o. przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

2022-04-19 31/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Osada za Lasem 3 Sp. z o.o.

2022-04-14 30/2022

Zobacz więcej

Zakup spółki WWF Filtry sp. z o.o. oraz nabycie dwóch nieruchomości

2022-04-12 29/2022

Zobacz więcej

Transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wewnątrz Grupy

2022-04-11 28/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu wydłużającego czas trwania umowy ramowej pożyczki z dnia 14 maja 2021 r.

2022-04-05 27/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-04-04 26/2022

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii J

2022-03-30 25/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki

2022-03-30 24/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego na udziałach w spółce zależnej Osada za Lasem 2 sp. z o.o. 

2022-03-17 23/2022

Zobacz więcej

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z dnia 14 maja 2021 r. w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Prefa Construction sp. z o.o. 

2022-03-17 22/2022

Zobacz więcej

Publikacja Aneksu nr 1 do Dokumentu Informacyjnego z dnia 25 stycznia 2022 roku w związku z zawieszeniem oferty publicznej serii C

2022-03-10 21/2022

Zobacz więcej

Zbycie przez spółkę zależną PHI Building Sp. z o.o. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej Prefa Group S.A.

2022-03-07 20/2022

Zobacz więcej

Zawarcie istotnych umów przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta 

2022-02-28 19/2022

Zobacz więcej

Uchylenie uchwały Zarządu w sprawie emisji Obligacji serii I 

2022-02-24 18/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy przejęcia długu Prefa Group S.A.

2022-02-23 17/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności Emitenta

2022-02-08 16/2022

Zobacz więcej

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce zależnej Osada za Lasem 2 Sp. z o.o.

2022-02-04 15/2022

Zobacz więcej

Zmiana warunków nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Osada za Lasem 2 sp. z o.o.

2022-02-03 14/2022

Zobacz więcej

Zakończenie emisji i przydział obligacji serii B emitowanych przez spółkę zależną Prefa Construction Sp. z o. o.

2022-02-02 13/2022

Zobacz więcej

Podpisanie przez spółkę zależną Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. przyrzeczonej umowy nabycia nieruchomości gruntowych

2022-02-02 12/2022

Zobacz więcej

Podpisanie dwóch umów pożyczek przez podmiot należący do Prezesa Zarządu Emitenta

2022-01-31 11/2022

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy ramowej z dnia 15 lipca 2021 roku w zakresie finansowania działalności Emitenta Prefa Group S.A.

2022-01-31 10/2022

Zobacz więcej

Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z emisją akcji serii C oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii C

2022-01-25 9/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Apartamenty Sołacz sp. z o.o.

2022-01-20 8/2022

Zobacz więcej

Postanowienie o wpisie zastawu rejestrowego w spółce zależnej Apartamenty nad Wartą Etap III sp. z o.o.

2022-01-27 7/2022

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 roku

2022-01-14 6/2022

Zobacz więcej

Realizacja kolejnego etapu inwestycji Nowa Dąbrowa

2022-01-13 5/2022

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii H

2022-01-12 4/2022

Zobacz więcej

Zbycie przez Emitenta nieruchomości gruntowych od Gminy Miasta Konin

2022-01-12 3/2022

Zobacz więcej

Nabycie przez Emitenta nieruchomości gruntowych od Gminy Miasta Konin

2022-01-12 2/2022

Zobacz więcej

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 14.01.2022 r.

2022-01-04 1/2022

Zobacz więcej

2021  

 

Podpisanie umowy pożyczki przez podmiot należący do Prezesa Zarządu Emitenta oraz umowy poręczenia przez spółkę zależną Apartamenty Sołacz sp. z o.o

2021-12-30 111/2021

Zobacz więcej

Nabycie przez Prefa Group S.A. obligacji serii C celem umorzenia

2021-12-23 110/2021

Zobacz więcej

Podpisanie przez spółkę zależną Osiedle Między Jeziorami Sp. z o.o. umowy nabycia nieruchomości gruntowych w miejscowości Kórnik oraz aneksu do umowy pożyczki.

2021-12-20 109/2021

Zobacz więcej

Poręczenie przez Emitenta dwóch umów pożyczek

2021-12-17 108/2021

Zobacz więcej

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki przez spółkę PHI Nieruchomości sp. z o.o.

2021-12-17 107/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki przez spółkę Prefa-Bud sp. z o.o. spółka komandytowa

2021-12-17 106/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał

2021-12-17 105/2021

Zobacz więcej

Podpisanie przez spółkę zależną Prefa-Bud Sp. z o.o. spółka komandytowa umowy przeniesienia własności nieruchomości gruntowych w miejscowości Komorniki

2021-12-15 104/2021

Zobacz więcej

Zawarcie aneksu do umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Prefa-Bud Sp. z o.o. spółka komandytowa

2021-12-15 103/2021

Zobacz więcej

Rejestracja podmiotu zależnego w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich

2021-12-15 102/2021

Zobacz więcej

Zakończenie emisji i przydział obligacji serii A emitowanych przez spółkę zależną Prefa Construction Sp. z o. o.

2021-12-13 101/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania spółki zależnej Prefa - Bud Sp. z o.o.

2021-12-10 100/2021

Zobacz więcej

Podpisanie przez spółkę zależną Prefa - Bud Sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych

2021-12-10 99/2021

Zobacz więcej

Nabycie przez spółkę zależną Apartamenty Sołacz Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej zabudowanej

2021-12-09 98/2021

Zobacz więcej

 Zawarcie umowy na wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o.

2021-12-09 97/2021

Zobacz więcej

Podpisanie umowy poręczenia przez spółkę zależną Osada za Lasem Sp. z o. o.

2021-12-02 96/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania spółki zależnej Nowa Dąbrowa Sp. z o.o.

2021-12-01 95/2021

Zobacz więcej

Podpisanie przez spółkę zależną Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych

2021-12-01 94/2021

Zobacz więcej

Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Osiedle Komorniki Sp. z o. o.

2021-11-26 93/2021

Zobacz więcej

Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o. o.

2021-11-23 92/2021

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy ramowej z dnia 15 lipca 2021 roku - finansowanie działalności Emitenta

2021-11-19 91/2021

Zobacz więcej

Nabycie przez Prefa Group S.A. obligacji serii C celem umorzenia

2021-11-19 90/2021

Zobacz więcej

 Rejestracja w KRS spółki zależnej od Emitenta

2021-11-15 89/2021

<a class="button" href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=190349&title=Rejestracja+w+KRS+sp%C3%B3%C5%82ki+zale%C5%BCnej+od+Emitenta

Raporty EBI

2022

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-29 46/2022

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-27 45/2022

Zobacz więcej

Nabycie Obligacji Serii D w celu umorzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-07 44/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-12-02 43/2022

Zobacz więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-30 42/2022

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-25 41/2022

Zobacz więcej

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Prefa Group PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-21 40/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 listopada 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-21 39/2022

Zobacz więcej

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 21 listopada 2022 roku PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-21 38/2022

Zobacz więcej

Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu PREFA GROUP Spółka Akcyjna 

2022-11-15 37/2022

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-11-14 36/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 października 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-31 35/2022

Zobacz więcej

Nabycie Obligacji Serii A w celu umorzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-28 34/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-25 33/2022

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-21 32/2022

Zobacz więcej

Nabycie Obligacji Serii A w celu umorzenia PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-17 31/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 października 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-10 30/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-10-04 29/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 września 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-09-27 28/2022

Zobacz więcej

Zawarcie umowy z Blue Oak Advisory sp. z o.o. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-09-23 27/2022

Zobacz więcej

Informacje podsumowujące subskrypcję akcji serii C Spółki PREFA Group SA PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-09-14 26/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-09-13 25/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PREFA Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał PREFA GROUP Spółka Akcyjna 

2022-08-31 24/2022

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 r.

2022-08-16 23/2022

Zobacz więcej

Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru Prefa Group Spółka Akcyjna

2022-07-15 22/2022

Zobacz więcej

Powołanie Zarządu Emitenta na kolejną kadencję

2022-06-30 21/2022

Zobacz więcej

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru Spółki Prefa Group S.A.

2022-06-30 20/2022

Zobacz więcej

Uzupełnienie Raportu EBI 18/2022: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. Prefa Group Spółka Akcyjna

2022-06-30 19/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r. Prefa Group Spółka Akcyjna

2022-06-30 18/2022

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2022-02-06  17/2022

Zobacz więcej

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy roczny za rok obrotowy 2021

2022-05-31  16/2022

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-05-16  15/2022

Zobacz więcej

Zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2021 rok

2022-03-31  14/2022

Zobacz więcej

Podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia oferty publicznej akcji serii C

2022-03-10  13/2022

Zobacz więcej

Podjęcie uchwały Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii J PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-03-01  12/2022

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii I PREFA GROUP Spółka Akcyjna 

2022-02-18  11/2022

Zobacz więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

2022-02-18  10/2022

Zobacz więcej

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej i powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

2022-02-14  9/2022

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za IV kwartał 2021 r.

2022-02-14  8/2022

Zobacz więcej

Wybór Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdań za lata 2021 i 2022

2022-02-02  7/2022

Zobacz więcej

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

2022-01-31 6/2022

Zobacz więcej

Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru Prefa Group Spółka Akcyjna

2022-01-25 5/2022

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 stycznia 2022 r. PREFA GROUP Spółka Akcyjna

2022-01-14 3/2022

Zobacz więcej

Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta

2022-01-05 2/2022

Zobacz więcej

Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 14.01.2022 r.

2022-01-04 1/2022

Zobacz więcej

2021

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group Spółka akcyjna wraz z projektami uchwał

2021-12-17 25/2021

Zobacz więcej

Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta

2021-12-03 24/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii H

2021-12-01 23/2021

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.

2021-10-15 22/2021

Zobacz więcej

Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta

2021-10-15 21/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 października 2021 r.

2021-10-08 20/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii G

2021-09-30 19/2021

Zobacz więcej

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 r.

2021-09-27 18/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2021 r.

2021-09-15 17/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-09-10 16/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-08-19 15/2021

Zobacz więcej

Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

2021-08-16 14/2021

Zobacz więcej

Rejestracja zmiany siedziby Emitenta

2021-08-11 13/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii F

2021-07-02 12/2021

Zobacz więcej

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

2021-06-30 11/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 10/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-06-02 9/2021

Zobacz więcej

Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

2021-05-17 8/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 r.

2021-05-10 7/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 r.

2021-05-10 7/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-04-12 6/2021
Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii E

2021-03-31 5/2021
Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii D

2021-03-30 4/2021
Zobacz więcej

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok obrotowy

2021-03-22 3/2021
Zobacz więcej

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy

2021-03-22 2/2021
Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021r.

2021-01-29 1/2021
Zobacz więcej

2020

 

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii C

2020-12-08 26/2020
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2020-11-26 25/2020
Zobacz więcej
Raport okresowy za III kwartał 2020r.
2020-11-16 24/2020
Zobacz więcej
Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych 
2020-11-03 23/2020
Zobacz więcej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2020-10-28 22/2020
Zobacz więcej
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii B
2020-10-19 21/2020
Zobacz więcej
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
2020-10-16 20/2020
Zobacz więcej
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A 
2020-09-29 19/2020
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2020 r. 
2020-09-23 18/2020
Zobacz więcej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2020-09-18 17/2020
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2020-08-27 16/2020

Zobacz więcej

Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2020-08-21 15/2020

Zobacz więcej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2020-08-20 14/2020

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia
2020 r. 2020-08-19 13/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r.
2020-08-13 12/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-08-03 11/2020

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2020-07-23 10/2020

Zobacz więcej

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 r.
2020-07-17 9/2020

Zobacz więcej

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2019 r.
2020-07-17 8/2020

Zobacz więcej

Raport roczny za 2019 rok obrotowy
2020-06-25 7/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-05-28 6/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r. 
2020-05-15 5/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. ​
2020-05-04 4/2020

Zobacz więcej

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem ​
2020-02-25 3/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r. ​
2020-02-06 2/2020

Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. ​
2020-01-31 1/2020

Zobacz więcej

2019

Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r. ​
2019-11-07 10/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.
2019-08-08 9/2019

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. ​
2019-06-18 8/2019

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2019-05-22 7/2019

Zobacz więcej

Raport roczny za 2018 rok obrotowy ​
2019-05-21 6/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 r. ​
2019-05-09 5/2019

Zobacz więcej

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 ​
2019-03-04 4/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r. ​
2019-02-11 3/2019

Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. 
2019-01-31 2/2019

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie Spółki ​
2019-01-24 1/2019

Zobacz więcej

2018

Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2018-11-16 18/2018 ​
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r. ​
2018-11-08 17/2018
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ​
2018-09-25 16/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2018 r. ​
2018-09-24 15/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71 Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2018-08-28 14/2018
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r. ​
2018-08-13 13/2018
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Zarządu Spółki ​
2018-08-02 12/2018
Zobacz więcej
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji ​
2018-07-27 11/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27 lipca 2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie ​
2018-07-27 10/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach 
2018-06-29 9/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. ​
2018-06-29 8/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71 Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2018-06-01 7/2018
Zobacz więcej
Raport roczny za 2017 rok obrotowy ​
2018-05-23 6/2018
Zobacz więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r. ​
2018-05-17 5/2018
Zobacz więcej
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 ​
2018-05-17 4/2018
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r. ​
2018-05-09 3/2018
zobacz więcej
Jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2017 r. ​
2018-02-08 2/2018
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. ​
2018-01-30 1/2018
Zobacz więcej

2017

Jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2017 r. ​
2017-11-09 15/2017
Zobacz więcej
Jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2017 r. ​
2017-08-09 14/2017
Zobacz więcej
Informacja o odstąpieniu od przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ​
2017-07-27 13/2017
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach ​
2017-06-30 12/2017
Zobacz więcej
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. ​
2017-06-30 11/2017
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2017-06-02 10/2017
Zobacz więcej
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy ​
2017-05-24 9/2017
Zobacz więcej
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy ​
2017-05-24 8/2017
Zobacz więcej
Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 ​
2017-05-22 7/2017
Zobacz więcej
Raport kwartalny za I kw. 2017 r. ​ 
2017-05-09 6/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Zarządu Spółki ​
2017-03-30 5/2017
Zobacz więcej
Raport kwartalny za IV kw. 2016 r. ​
2017-02-09 4/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ​
2017-02-08 3/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ​
2017-02-08 2/2017
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r. ​
2017-01-25 1/2017
zobacz więcej

2016

Raport kwartalny za III kw. 2016 r. ​
2016-11-14 6/2016

Zobacz więcej
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B w ASO na rynku NewConnect ​
2016-11-04 5/2016
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r. ​
2016-11-03 4/2016
Zobacz więcej
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B ​
2016-11-03 3/2016
Zobacz więcej
Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect ​
2016-10-11 2/2016
Zobacz więcej
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
2016-10-11 1/2016
Zobacz więcej
Prefa Group S. A.
ul. Aleksandra Puszkina 63A
62-030 Luboń, Polska

Adres do korespondecji: 

ul. Kopanina 59 budynek C
60-105 Poznań
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna