Start Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju

Rozwój Prefa Group S.A. uzależniony jest od rozwoju sektora prefabrykacji oraz całego sektora budowlanego w Polsce, a także ściśle skorelowany z aktualnym oraz prognozowanym tempem ogólnego rozwoju gospodarczego.

Strategia rozwoju zakłada ciągły, organiczny oraz poprzez akwizycję innych podmiotów, rozwój skali prowadzonej działalności, realizowanej we współpracyz podmiotami zależnymi od Spółki:
Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa- Bud sp. z o.o.

 

Cele strategiczne Grupy:

  • wzmocnienie pozycji rynkowej, poprzez budowanie rozpoznawalności marki, pozyskiwanie nowych kontrahentów oraz partnerów biznesowych.
  • rozbudowę działu transportowego oraz wprowadzenie nowych produktów i usług- zapotrzebowanie na prefabrykaty, na rynku budowlanym stale wzrasta.
  • budowę nowej hali produkcyjnej wraz z kompleksem administracyjno- biurowym.

 

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna