Start Kalendarium

Kalendarium

 

 W 2023 r. raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:


- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku – 14 lutego 2023 roku
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 15 maja 2023 roku
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2022 rok –31 maja 2023 roku
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 14 sierpnia 2023 roku
- Jednostkowy oraz skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 14 listopada 2023 roku

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna