Start Kalendarium

Kalendarium

 

 W 2021 r. raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy raport roczny za 2020 rok obrotowy – 22 marca 2021r.
- Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok obrotowy – 22 marca 2021r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej - 17 maja 2021r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2021 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej - 16 sierpnia 2021r.
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej - 15 listopada 2021r.

Prefa Group S. A.
ul. Roosevelta 22,
Poznań 60-829, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna