Start Luboń Tower

Luboń Tower

Luboń Tower w okolicy ul. Armii Poznań w Luboniu.

Spółka jest użytkownikiem wieczystym działki o powierzchni 4.274 m2, położonej w Luboniu w okolicy ul. Armii Poznań, nad samą rzeką Wartą.

Zgodnie z obowiązującym MPZP, przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona pod budowę dominanty architektonicznej. Dopracowywana jest koncepcja zagospodarowania dla budynku 11-kondygnacyjnego. Łącznie wybudowanych zostanie 56 lokali mieszkalnych oraz 3 lokali usługowo / handlowo / biurowych w parterze. 

Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna