O emitencie

O Emitencie

 

Emitent jest dynamicznie rozwijającym się podmiotem, działającym w perspektywicznym segmencie branży budowlanej w Polsce.

W 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w branży e-commerce, koncentrując się na handlu elektroniką.

W 2016 r. Spółka uzyskała status spółki publicznej, w związku z debiutem giełdowym na rynku NewConnect.

W 2020 r. Zarząd Emitenta podjął strategiczną decyzję dotyczącą rozpoczęcia rozwoju działalności Spółki, w branży generalno- wykonawczej, produktowej, konstrukcyjnej i produkcyjnej dedykowanej dla sektora B2B, w tym deweloperów oraz inwestorów.

Akcjonariat

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głowsówUdział w kapitale zakładowymUdział w ogólnej liczbie głosów
Projbud Deweloper
sp. z o.o.*
979 750 979 750 78,38% 78,38%
Jakub Suchanek 250 000 250 000 20,00% 20,00%
Pozostali** 20 250 20 250 1,62% 1,62%
Suma 1 2500 000 1 250 000 100,00%

100,00%

 
* podmiot zależny od Pana Jakuba Suchanka, Prezesa Zarządu Emitenta, który niezależnie od akcji posiadanych pośrednio poprzez Projbud Deweloper sp. z o.o., jest samodzielnie istotnym akcjonariuszem Emitenta
** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASOŹródło: Emitent

 

Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna