Start Depesze Podpisanie umowy przyrzeczonej zakupu nieruchomości gruntowych o wartości 7 023 035 zł

Podpisanie umowy przyrzeczonej zakupu nieruchomości gruntowych o wartości 7 023 035 zł

W dniu 1.02.2022 roku spółka celowa, Nowa Dąbrowa sp. z o.o. należąca do Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A podpisała umowę przyrzeczoną zakupu nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Dąbrowa o łącznej powierzchni 0,9878 ha. Zgodnie z warunkami umowy spółka nabyła nieruchomość za łączną kwotę wysokości 7 023 035 zł netto.

Na przedmiotowym terenie planowana jest realizacja inwestycji wielorodzinnej składającej się z 261 lokali o łącznej powierzchni użytkowej ok 14 894 m2 oraz inwestycji szeregowej składającej się z 96 budynków o łącznej powierzchni użytkowej ok 14 512 m2.

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna