Start Depesze Realizacja kolejnego etapu inwestycji Nowa Dąbrowa

Realizacja kolejnego etapu inwestycji Nowa Dąbrowa

W dniu 13.01.2022 roku pomiędzy Prefa Group SA , a podmiotem prawnym niepowiązanym z Grupą zawarta została umowa przedwstępną realizacji kolejnego etapu inwestycji Nowa Dąbrowa.  Zgodnie z postanowieniami umowy Spółka zobowiązała się do zakupu 2 000 udziałów w podmiocie niezależnym za łączną cenę 12 395 280 zł. W dniu podpisania umowy przedwstępnej Spółka wpłaciła 1 000 000 zł tytułem zadatku,
a termin pozostałej kwoty zakupu wyznaczony został na 31.12.2022 roku. 

 

Zgodnie z postanowieniami stron, umowa przyrzeczona zostanie zawarta do dnia 31.12.2022, a nabyte udziały będą stanowić 100% ogółu głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz będą uprawniać do 100% udziałów w zysku spółki pod której nazwą realizowany będzie kolejny etap inwestycji. Tym samym Spółka zyska prawo własności do nieruchomości niezabudowanych o obszarze 2,7126 ha położonych w miejscowości Dąbrowa.  Podmiot Sprzedający niepowiązany z Prefa Group SA zobowiązał się do zmiany nazwy spółki na „Nowa Dąbrowa 2 sp. z o.o.”.

W związku z nabyciem udziałów, struktura Grupy Kapitałowej Prefa Group SA rozszerzona zostanie o powyższy podmiot, którego nazwa zostanie przekształcona zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego do dnia 31.12.2022 na „Nowa Dąbrowa 2 sp. z o.o.”

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna