Start Depesze Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości gruntowych niezabudowanych o wartości 1 324 140 zł

Nabycie przez spółkę zależną nieruchomości gruntowych niezabudowanych o wartości 1 324 140 zł

Spółka celowa należąca do Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A - Osiedle Między Jeziorami sp. z o.o.
w dniu 20 grudnia 2021 roku podpisała umowę nabycia 12 nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznym obszarze 00.48.70 ha. Zgodnie z umową Spółka zobowiązała się zapłacić za powyższe nieruchomości kwotę wysokości 1 324 140 zł.

Na przedmiotowym terenie przeprowadzony zostanie etap II inwestycji o charakterze deweloperskim w miejscowości Kórnik, w ramach której wybudowanych zostanie łącznie 58 lokali mieszkalnych w zabudowie szeregowej, dwulokalowej wraz z dodatkową infrastrukturą
i architekturą użytkową oraz podłączeniem mediów. Harmonogram projektu przewiduje realizację inwestycji w dwóch etapach., W ramach etapu I wybudowane zostaną 34 lokale, natomiast w ramach etapu II pozostałe 24 lokale. Całkowite zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2023 r.

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna