Start Depesze Zawarcie Umowy Przyrzeczonej Aktem Notarialnym zakupu nieruchomości gruntowych o wartości 7 095 000 zł przeznaczonych pod budowę nowej linii pref

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej Aktem Notarialnym zakupu nieruchomości gruntowych o wartości 7 095 000 zł przeznaczonych pod budowę nowej linii prefabrykacji

W dniu 15 grudnia 2021 roku spółka zależna Prefa Bud sp. z o.o.  podpisała Akt Notarialny przeniesienia praw własności dla dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Komorniki, gmina Kleszczewo, o powierzchni: 8,1026 ha. 

Na przedmiotowym terenie planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowych, w szczególności ścian, stropów pełnych, stropów typu filigran, podciągów, balkonów. Na wskazanym obszarze grupa planuje również inwestycje związane z poszerzeniem oferty produktowej.

Zgodnie z postanowieniami umowy przedmiotowe nieruchomości zakupione zostały za łączną kwotę 7 095 000 zł.

 

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna