Start Depesze Rejestracja spółki celowej Krzywa Góra sp. z o.o.

Rejestracja spółki celowej Krzywa Góra sp. z o.o.

W dniu 15 grudnia 2021 roku do Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A włączona została spółką Krzywa Góra sp. z o.o. dedykowana pod realizację inwestycji na nieruchomości gruntowej o powierzchni ponad 16,2 ha położonej w miejscowości Krzywa Góra, w odległości 25 km od Opola, mającej na celu budowę osady mieszkaniowo-rekreacyjnej. Dla przedmiotowego terenu został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna