Start Depesze Podpisanie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości gruntowych o wartości 7 095 000 zł przeznaczonych pod budowę nowej linii prefabrykacji.

Podpisanie umowy przedwstępnej nabycia nieruchomości gruntowych o wartości 7 095 000 zł przeznaczonych pod budowę nowej linii prefabrykacji.

Prefa Bud sp. z o.o, spółka należąca do Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A.., w dniu 10 grudnia 2021 roku zawarła umowę przedwstępną nabycia dwóch niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Komorniki, gmina Kleszczewo, o powierzchni: 8,1026 ha. 

Na przedmiotowym terenie planowana jest realizacja inwestycji polegającej na budowie zakładu przemysłowego produkcji prefabrykowanych elementów żelbetowych dla branży budownictwa mieszkaniowych, w szczególności ścian, stropów pełnych, stropów typu filigran, podciągów, balkonów. Na wskazanym obszarze grupa planuje również inwestycje związane z poszerzeniem oferty produktowej.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, Spółka zależna zobowiązała się nabyć od Sprzedającego Nieruchomości za kwotę 7.095.000,00 zł. Tytułem zadatku Prefa Bud sp. z o.o. zobowiązała się zapłacić 1.000.000,00 zł w przeciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy. Pozostałą część kwoty tj. 6.095.000,00 zł zostanie opłacona w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży, którą strony zobowiązały się zawrzeć najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 roku.

 

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna