Start Depesze Nabycie przez spółkę zależną od Prefa Group S.A nieruchomości gruntowych zabudowanych o wartości 3 796 296,30 zł

Nabycie przez spółkę zależną od Prefa Group S.A nieruchomości gruntowych zabudowanych o wartości 3 796 296,30 zł

Apartamenty Sołacz sp. z o.o., spółka należąca do Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A, w dniu 09.12.2021 roku zakupiła nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Poznaniu przy ul. Nad Wierzbakiem 12A. Inwestycja składa się z 6 apartamentów o podwyższonym standardzie, o łącznej powierzchni użytkowej mieszkalnej 421,33 m2 (powierzchnie apartamentów od 50,39 m2 do 96,36 m2). Każdy z apartamentów posiada co najmniej jeden duży taras lub balkon. Lokale na ostatniej kondygnacji zostały zaprojektowane w formie dwupoziomowych apartamentów typu „Penthouse”.


Łączna cena nabycia nieruchomości oraz powiązanych z nią praw i obowiązków określona została na 3.796.296,30 zł netto , termin płatności wyznaczono do dnia 2 stycznia 2023 r.

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna