" />  " />
Start Depesze Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza

Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza

W dniu 9 grudnia 2021 r., pomiędzy spółką należącą do Grupy Kapitałowej Prefa Group S.A-
Prefa Construction Sp. z o.o., a spółką P.W.N Budownictwo Sp. z o.o.  zawarta została umowa
o realizację usług w zakresie generalnego wykonawstwa wraz ze sporządzeniem dokumentacji projektowej wykonawczej dla inwestycji Perła Łazarza. Zakres prac budowlanych obejmuje rewitalizację kamienicy znajdującej się na nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu, przy ul. Matejki 40-41 i ul. Niegolewskich 18 oraz na sporządzeniu projektów wykonawczych.


Wartość wynagrodzenia dla P.W.N Budownictwo Sp. z o.o. z tytułu realizacji przedmiotu umowy określona została na kwotę 23 171 015 zł.

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna