Start Depesze Nabycie przez Spółkę zależną od Prefa Group S.A nieruchomości gruntowych o wartości 7 023 075 zł

Nabycie przez Spółkę zależną od Prefa Group S.A nieruchomości gruntowych o wartości 7 023 075 zł

Spółka zależna od Prefa Group S.A - Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. nabyła 15 ha nieruchomości gruntowych położonych w powiecie poznańskim w miejscowości Dąbrowa, przeznaczonej pod realizację inwestycji wielorodzinnej.

W dniu 1 grudnia zawarta została umowa przedwstępna dot. zakupu ww. nieruchomości gruntowych, na podstawie której Kupujący zobowiązał się wpłacić zaliczkę wysokości 615 000 zł.

Umowa sprzedaży przyrzeczona Aktem Notarialnym zostanie zawarta najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku. . Całkowita kwota, jaką spółka zobowiązała się zapłacić za zakup ww. gruntów wynosi 7 023 075 zł.

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna