Start Depesze Nabycie przez Spółkę zależną od Prefa Group S.A nieruchomości gruntowych o wartości 7 851 025,19zł

Nabycie przez Spółkę zależną od Prefa Group S.A nieruchomości gruntowych o wartości 7 851 025,19zł

Spółka zależna od Prefa Group S.A- Osada za Lasem Sp. z o.o. nabyła nieruchomości gruntowe zabudowane domami wolnostojącymi dwulokalowymi zlokalizowanymi w miejscowości Chwałkówko stanowiącymi działki geodezyjne o nr: 5/79, 5/80, 5/81, 5/82, 5/83, 5/84, 5/85, 5/86, 5/87, 5/88, 5/89, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jak również działki geodezyjnej nr 5/78, stanowiącej działkę drogową, która to zapewnia dostęp do drogi publicznej dla przedmiotowych nieruchomości.


Spółka zakupiła przedmiotowe nieruchomości za cenę:  7 851 025,19zł

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna