Start Depesze Nabycie przez Spółkę zależną od Prefa Group S.A nieruchomości gruntowych o wartości 1 700 000 zł

Nabycie przez Spółkę zależną od Prefa Group S.A nieruchomości gruntowych o wartości 1 700 000 zł

Spółka zależna od Prefa Group S.A- Osiedle Komorniki sp. z o.o w dniu 24.08.2021 podpisała umowę zakupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych o łącznej wartości 1 700 000 zł pod realizację inwestycji „Osiedle Komorniki”. 

Realizacja zakłada budowę 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, składających się z 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 1 700m2 PUM.
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to I kwartał 2022r.

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna