Start Depesze Zakup gruntów od Miasta Konin w ramach przetargu nieograniczonego o łącznej wartości 3 709 000 zł

Zakup gruntów od Miasta Konin w ramach przetargu nieograniczonego o łącznej wartości 3 709 000 zł

Prefa Group S.A. nabyła 5 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 9,74 ha za kwotę 3 709 000 zł. Przedmiot zakupu obejmuje:
->  3 nieruchomości położone w obrębie Maliniec o powierzchni ok. 5,37 ha za kwotę 2 000 000 zł.
->  2 nieruchomości położne w obrębie Międzylesie o powierzchni ok 4,36 ha za kwotę 1 709 000 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na zakupionym terenie Spółka planuje prowadzić działalność produkcyjną związaną z budownictwem mieszkaniowym.

 

Prefa Group S. A.
ul. Kościańska 36,
60-112 Poznań
Realizacja Hesna