Start Informacje Giełdowe

Informacje Giełdowe

 

Prefa Group S.A. jest notowana na warszawskim parkiecie NewConnect od 8.11.2016 roku.
Aktualne notowania spółki dostępne są w systemie giełdowym pod pełną nazwą Spółki lub oznaczeniem "PFG".

Raporty ESPI

2021  

 

Podpisanie umowy poręczenia przez spółkę zależną Osada za Lasem Sp. z o. o.

2021-12-02 96/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania spółki zależnej Nowa Dąbrowa Sp. z o.o.

2021-12-01 95/2021

Zobacz więcej

Podpisanie przez spółkę zależną Nowa Dąbrowa Sp. z o.o. przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości gruntowych

2021-12-01 94/2021

Zobacz więcej

Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Osiedle Komorniki Sp. z o. o.

2021-11-26 93/2021

Zobacz więcej

Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o. o.

2021-11-23 92/2021

Zobacz więcej

Podpisanie aneksu do umowy ramowej z dnia 15 lipca 2021 roku - finansowanie działalności Emitenta

2021-11-19 91/2021

Zobacz więcej

Nabycie przez Prefa Group S.A. obligacji serii C celem umorzenia

2021-11-19 90/2021

Zobacz więcej

 Rejestracja w KRS spółki zależnej od Emitenta

2021-11-15 89/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Prefa Construction Sp. z o. o. w sprawie emisji obligacji serii B

2021-11-10 88/2021

Zobacz więcej

Zmiana programu emisji obligacji

2021-11-08 87/2021

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii G

2021-11-08 86/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji Perła Łazarza wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej

2021-11-08 85/2021

Zobacz więcej

Informacja o uzyskaniu decyzji – pozwolenie na użytkowanie inwestycji pn. Apartamenty nad Wartą w Luboniu

2021-11-02 84/2021

Zobacz więcej

Informacja o uzyskaniu decyzji – pozwolenie na użytkowanie inwestycji w miejscowości Chwałkówko

2021-11-02 83/2021

Zobacz więcej

Nabycie przez spółkę zależną Osada za Lasem Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych zabudowanych

2021-11-02 82/2021

Zobacz więcej

Podpisanie dwóch umów kredytowych z mBank S.A. przez Osiedle Plewianka Sp. z o.o., spółkę zależną od Prefa Group S.A.

2021-10-29 81/2021

Zobacz więcej

Publikacja suplementu nr 1 do Dokumentu Ofertowego

2021-10-29 80/2021

Zobacz więcej

Nabycie przez Prefa Group S.A. obligacji własnych celem umorzenia oraz zmiana Warunków Emisji Obligacji serii A.

2021-10-29 79/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania spółki zależnej Osiedle Plewianka Sp. z o.o

2021-10-28 78/2021

Zobacz więcej

Rejestracja przez sąd spółek zależnych od Emitenta

2021-10-27 77/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umowy przejęcia długu

2021-10-25 76/2021

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 października 2021 r.

2021-10-20 75/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo

2021-10-19 74/2021

Zobacz więcej

Zmiana nazwy spółki zależnej od Emitenta

2021-10-19 73/2021

Zobacz więcej

Nabycie przez spółkę zależną Osiedle Plewianka 2 Sp. z o.o. nieruchomości gruntowych oraz ustanowienie hipoteki

2021-10-15 72/2021

Zobacz więcej

Rejestracja w KRS spółki zależnej od Emitenta

2021-10-15 71/2021

Zobacz więcej

Zmiana treści wpisu w rejestrze zastawów

2021-10-05 70/2021

Zobacz więcej

 Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej Osiedle Między Jeziorami Sp. z o.o.

2021-10-05 69/2021

Zobacz więcej

Poręczenie dwóch umów pożyczek przez Emitenta oraz spółki zależne

2021-09-30 68/2021

Zobacz więcej

Istotna informacja w zakresie wykonania umowy warunkowej

2021-09-28 67/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji

2021-09-24 66/2021

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii F

2021-09-24 65/2021

Zobacz więcej

Zakup udziałów w spółce Osiedle Plewianka Sp. z o. o.

2021-09-22 64/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Prefa Construction Sp. z o. o. w sprawie emisji obligacji serii A

2021-09-20 63/2021

Zobacz więcej

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2021 r.

2021-09-20 62/2021

Zobacz więcej

Zmiana nazwy spółki zależnej od Emitenta

2021-09-20 61/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez spółkę zależną umowy istotnej wartości na realizację dostaw elementów prefabrykowanych

2021-09-16 60/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji

2021-09-14 59/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-09-10 58/2021

Zobacz więcej

Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przez spółkę zależną Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o.

2021-09-08 57/2021

Zobacz więcej

Nabycie nieruchomości w ramach przetargu nieorganicznego nieruchomości gruntowych

2021-09-07 56/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umów ramowych w zakresie finansowania spółek zależnych Inwestycje Mieszkaniowe Sp. z o.o. oraz Prefa Group Nieruchomości Sp. z o.o.

2021-09-06 55/2021

Zobacz więcej

Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej PHI Building Sp. z o. o.

2021-09-06 54/2021

Zobacz więcej

Sprzedaż części posiadanych przez Emitenta udziałów spółki Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o.

2021-09-01 53/2021

Zobacz więcej

Postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółce Prefa Development Sp. z o.o.

2021-09-01 52/2021

Zobacz więcej

Zawiązanie spółki zależnej Apartamenty nad Wartą Etap II Sp. z o.o.

2021-08-27 51/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez spółkę zależną Osada za Lasem 3 Sp. z o.o. umowy nabycia nieruchomości gruntowych

2021-08-24 50/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez spółkę zależną Osiedle Komorniki Sp. z o.o. umowy nabycia nieruchomości gruntowych

2021-08-24 49/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta umowy o generalne wykonawstwo inwestycji

2021-08-20 48/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Prefa-Bud Sp. z o.o. sp.k.

2021-08-20 47/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-08-19 46/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez spółkę zależną Osiedle Między Jeziorami Sp. z o. o. umowy nabycia nieruchomości gruntowej oraz umowy pożyczki

2021-08-16 45/2021

Zobacz więcej

Zawiązanie przez Emitenta spółki zależnej Osiedle Komorniki Sp. z o. o.

2021-08-13 44/2021

Zobacz więcej

Zawiązanie przez Emitenta spółki zależnej Osiedle Między Jeziorami Sp. z o. o.

2021-08-10 43/2021

Zobacz więcej

Zawiązanie przez Emitenta dwóch podmiotów zależnych w celu realizacji przedsięwzięć deweloperskich

2021-08-02 42/2021

Zobacz więcej

Nabycie przez spółkę zależną Mieszkania w Komornikach sp. z o.o. nieruchomości gruntowych oraz zawarcie aneksu do umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej

2021-07-29 41/2021

Zobacz więcej

Rozpoczęcie realizacji układu restrukturyzacyjnego spółki zależnej PHI Building sp. z o.o. w restrukturyzacji

2021-07-28 40/2021

Zobacz więcej

Zakup udziałów w spółkach z branży deweloperskiej

2021-07-27 39/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez spółkę zależną umowy istotnej wartości na realizację dostaw elementów prefabrykowanych

2021-07-15 38/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Mieszkania w Komornikach sp. z o.o.


2021-07-15 37/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności Emitenta


2021-07-15 36/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy istotnej wartości na realizację dostaw elementów prefabrykowanyc


2021-07-12 35/2021

Zobacz więcej

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana w strukturze posiadanego, łącznie bezpośrednio i pośrednio, udziału powyżej progu 90 procent w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu


2021-07-06 34/2021

Zobacz więcej

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie bezpośrednio progu powyżej 75 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu


2021-07-06 33/2021

Zobacz więcej

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście bezpośrednio poniżej progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu


2021-07-06 32/2021

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki


2021-07-06 31/2021

Zobacz więcej

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki


2021-07-06 30/2021

Zobacz więcej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.


2021-07-06 29/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o.


2021-06-30 28/2021

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii D

2021-06-22 27/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Prefa Development sp. z o.o.

2021-06-18 26/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Osada za Lasem 2 sp. z o.o.


2021-06-17 25/2021

Zobacz więcej

Utworzenie spółki zależnej Prefa Group Nieruchomości sp. z o.o


2021-06-11 24/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał


2021-06-02 23/2021

Zobacz więcej

Rozpoczęcie realizacji układu restrukturyzacyjnego spółki zależnej Studio Developer II sp. z o.o. w restrukturyzacji


2021-05-27 22/2021

Zobacz więcej

Utworzenie spółki zależnej Stacja Luboń sp. z o.o.


2021-05-19 21/2021

Zobacz więcej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 10 maja 2021 r.


2021-05-17 20/2021

Zobacz więcej

Zmiana warunków pożyczek udzielonych spółkom zależnym przez Emitenta


2021-05-17 19/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy ramowej w zakresie finansowania działalności spółki zależnej Prefa Construction sp. z o.o.


2021-05-14 18/2021

Zobacz więcej

Utworzenie spółki zależnej Osada za Lasem 2 sp. z o.o


2021-05-13 17/2021

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii E


2021-05-12 16/2021

Zobacz więcej

Zawarcie listu intencyjnego w zakresie planowanego nabycia nieruchomości gruntowych przez Emitenta


2021-05-10 15/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o.


2021-05-05 14/2021 Zobacz więcej

Zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji przez Emitenta

2021-04-13 13/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-04-12 12/2021

Zobacz więcej

Zakup przez spółkę zależną Prefa Development sp. z o.o. gruntów budowlanych pod inwestycje mieszkaniowe wielorodzinne z funkcją usługową w miejscowości Luboń.

2021-04-01 11/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy na generalne wykonawstwo inwestycji przez spółkę zależną Prefa Construction sp. z o.o.

2021-04-01 10/2021

Zobacz więcej

Zawarcie umowy nabycia nieruchomości przez spółkę zależną Inwestycje Mieszkaniowe sp. z o. o.

2021-03-26 9/2021

Zobacz więcej

Zawiązanie spółek zależnych Prefa Development sp. z o.o. oraz Prefa Construction sp. z o.o.

2021-03-10 8/2021

Zobacz więcej

Zakup udziałów w spółkach branży deweloperskiej

2021-03-05 7/2021

Zobacz więcej

Informacja w zakresie wartości pożyczek udzielonych spółkom zależnym Prefa- Studio sp. z o.o. oraz Prefa- Bud sp. z o.o.

2021-03-05 6/2021

Zobacz więcej

Zawarcie przez Prefa-Bud sp. z o.o. sp.k umowy zakupu linii produkcyjnej elementów prefabrykowanych

2021-02-24 5/2021

Zobacz więcej

Podpisanie listu intencyjnego  z Osiedle Plewianka sp. z o.o. w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanej

2021-02-09 4/2021

Zobacz więcej

Podjęcie decyzji o ustanowieniu programu emisji obligacji na lata 2021-2022

2021-02-04 3/2021

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisjii obligacji serii C

2021-01-19 2/2021

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisjii obligacji serii B

2021-01-11 1/2021

Zobacz więcej

2020

Informacja w zakresie wartości pożyczek udzielonych spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.

2020-12-09 42/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych

2020-11-30 41/2020

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii A

2020-11-10 40/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja zasad polityki informacyjnej Emitenta w związku ze zmianą profilu działalności

2020-10-30 39/2020

Zobacz więcej

Zmniejszenie wartości zobowiązań Emitenta z tytułu pożyczek udzielonych przez podmiot dominujący

2020-10-26 38/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umów pożyczek istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem

2020-10-09 37/2020

Zobacz więcej

Udzielenie kolejnych pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. 

2020-10-02 36/2020

Zobacz więcej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23 września 2020 r. 

2020-09-30 35/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Emitenta w wyniku realizacji założeń umowy przedwstępnej

2020-09-16 34/2020 

Zobacz więcej

Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący ​


2020-09-11 33/2020

Zobacz więcej

Korekta raportu ESPI nr 31/2020 - Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. ​


2020-09-03 32/2020

Zobacz więcej

Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. ​


2020-09-03 31/2020

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał ​


2020-08-27 30/2020

Zobacz więcej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020 r. ​
2020-08-26 29/2020

Zobacz więcej

Nabycie udziałów w spółkach Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. ​


2020-08-21 28/2020

Zobacz więcej

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​


2020-08-21 27/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych ​


2020-08-18 26/2020

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał ​


2020-07-23 25/2020

Zobacz więcej

Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju Emitenta ​


2020-07-23 24/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki w związku z planami zmiany profilu działalności Emitenta ​


2020-07-21 23/2020

Zobacz więcej

Zbycie aktywów w ramach realizacji postanowień umów przedwstępnych cesji wierzytelności odszkodowawczych ​


2020-07-13 22/2020

Zobacz więcej

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2020-07-03 21/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umów w zakresie zbycia wierzytelności odszkodowawczych

2020-06-18 20/2020

Zobacz więcej

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.

2020-06-10 19/2020

Zobacz więcej

Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych


2020-06-05 18/2020

Zobacz więcej

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.


2020-05-27 17/2020

Zobacz więcej

Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​


2020-05-25 16/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umów kupna oraz sprzedaży aktywów z podmiotami powiązanymi z Emitentem


2020-05-19 15/2020

Zobacz więcej

Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta ​


2020-05-15 14/2020

Zobacz więcej

Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​


2020-05-15 13/2020

Zobacz więcej

Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący ​


2020-03-25 12/2020

Zobacz więcej

Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący ​


2020-03-16 11/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem ​

2020-03-09 10/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem ​


2020-02-21 9/2020

Zobacz więcej

Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​


2020-02-18 8/2020

Zobacz więcej

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​


2020-02-05 7/2020

Zobacz więcej

Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe ​


2020-02-04 6/2020

Zobacz więcej

Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​


2020-01-31 5/2020

<a class="button" href="https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=161871&title=Zbycie+aktyw%C3%B3w+na+podstawie+zawartych+um%C3%B3w+cesji+wierzytelno&

Raporty EBI

2021

 

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii H

2021-12-01 23/2021

Zobacz więcej

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2021 r.

2021-10-15 22/2021

Zobacz więcej

Umorzenie instrumentów finansowych Emitenta

2021-10-15 21/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 października 2021 r.

2021-10-08 20/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii G

2021-09-30 19/2021

Zobacz więcej

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2021 r.

2021-09-27 18/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 września 2021 r.

2021-09-15 17/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-09-10 16/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-08-19 15/2021

Zobacz więcej

Raport okresowy za II kwartał 2021 r.

2021-08-16 14/2021

Zobacz więcej

Rejestracja zmiany siedziby Emitenta

2021-08-11 13/2021

Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii F

2021-07-02 12/2021

Zobacz więcej

Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

2021-06-30 11/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2021 r.

2021-06-29 10/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-06-02 9/2021

Zobacz więcej

Raport okresowy za I kwartał 2021 r.

2021-05-17 8/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 r.

2021-05-10 7/2021

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 maja 2021 r.

2021-05-10 7/2021

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Prefa Group S.A. wraz z projektami uchwał

2021-04-12 6/2021
Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii E

2021-03-31 5/2021
Zobacz więcej

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii D

2021-03-30 4/2021
Zobacz więcej

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok obrotowy

2021-03-22 3/2021
Zobacz więcej

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2020 rok obrotowy

2021-03-22 2/2021
Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021r.

2021-01-29 1/2021
Zobacz więcej

2020

 

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii C

2020-12-08 26/2020
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2020-11-26 25/2020
Zobacz więcej
Raport okresowy za III kwartał 2020r.
2020-11-16 24/2020
Zobacz więcej
Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych 
2020-11-03 23/2020
Zobacz więcej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2020-10-28 22/2020
Zobacz więcej
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii B
2020-10-19 21/2020
Zobacz więcej
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
2020-10-16 20/2020
Zobacz więcej
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A 
2020-09-29 19/2020
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2020 r. 
2020-09-23 18/2020
Zobacz więcej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2020-09-18 17/2020
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2020-08-27 16/2020

Zobacz więcej

Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2020-08-21 15/2020

Zobacz więcej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2020-08-20 14/2020

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia
2020 r. 2020-08-19 13/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r.
2020-08-13 12/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-08-03 11/2020

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2020-07-23 10/2020

Zobacz więcej

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 r.
2020-07-17 9/2020

Zobacz więcej

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2019 r.
2020-07-17 8/2020

Zobacz więcej

Raport roczny za 2019 rok obrotowy
2020-06-25 7/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-05-28 6/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r. 
2020-05-15 5/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. ​
2020-05-04 4/2020

Zobacz więcej

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem ​
2020-02-25 3/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r. ​
2020-02-06 2/2020

Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. ​
2020-01-31 1/2020

Zobacz więcej

2019

Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r. ​
2019-11-07 10/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.
2019-08-08 9/2019

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. ​
2019-06-18 8/2019

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2019-05-22 7/2019

Zobacz więcej

Raport roczny za 2018 rok obrotowy ​
2019-05-21 6/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 r. ​
2019-05-09 5/2019

Zobacz więcej

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 ​
2019-03-04 4/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r. ​
2019-02-11 3/2019

Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. 
2019-01-31 2/2019

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie Spółki ​
2019-01-24 1/2019

Zobacz więcej

2018

Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2018-11-16 18/2018 ​
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r. ​
2018-11-08 17/2018
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ​
2018-09-25 16/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2018 r. ​
2018-09-24 15/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71 Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2018-08-28 14/2018
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r. ​
2018-08-13 13/2018
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Zarządu Spółki ​
2018-08-02 12/2018
Zobacz więcej
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji ​
2018-07-27 11/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27 lipca 2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie ​
2018-07-27 10/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach 
2018-06-29 9/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. ​
2018-06-29 8/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71 Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2018-06-01 7/2018
Zobacz więcej
Raport roczny za 2017 rok obrotowy ​
2018-05-23 6/2018
Zobacz więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r. ​
2018-05-17 5/2018
Zobacz więcej
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 ​
2018-05-17 4/2018
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r. ​
2018-05-09 3/2018
zobacz więcej
Jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2017 r. ​
2018-02-08 2/2018
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. ​
2018-01-30 1/2018
Zobacz więcej

2017

Jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2017 r. ​
2017-11-09 15/2017
Zobacz więcej
Jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2017 r. ​
2017-08-09 14/2017
Zobacz więcej
Informacja o odstąpieniu od przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ​
2017-07-27 13/2017
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach ​
2017-06-30 12/2017
Zobacz więcej
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. ​
2017-06-30 11/2017
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2017-06-02 10/2017
Zobacz więcej
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy ​
2017-05-24 9/2017
Zobacz więcej
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy ​
2017-05-24 8/2017
Zobacz więcej
Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 ​
2017-05-22 7/2017
Zobacz więcej
Raport kwartalny za I kw. 2017 r. ​ 
2017-05-09 6/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Zarządu Spółki ​
2017-03-30 5/2017
Zobacz więcej
Raport kwartalny za IV kw. 2016 r. ​
2017-02-09 4/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ​
2017-02-08 3/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ​
2017-02-08 2/2017
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r. ​
2017-01-25 1/2017
zobacz więcej

2016

Raport kwartalny za III kw. 2016 r. ​
2016-11-14 6/2016

Zobacz więcej
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B w ASO na rynku NewConnect ​
2016-11-04 5/2016
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r. ​
2016-11-03 4/2016
Zobacz więcej
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B ​
2016-11-03 3/2016
Zobacz więcej
Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect ​
2016-10-11 2/2016
Zobacz więcej
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
2016-10-11 1/2016
Zobacz więcej
Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna