Start Raporty ESPI

Raporty ESPI

2021

Podjęcie decyzji o ustanowieniu programu emisji obligacji na lata 2021-2022
2021-02-04 3/2021

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisjii obligacji serii C
2021-01-19 2/2021

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisjii obligacji serii B
2021-01-11 1/2021

Zobacz więcej

2020

Informacja w zakresie wartości pożyczek udzielonych spółkom zależnym
Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o.
2020-12-09 42/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych
2020-11-30 41/2020

Zobacz więcej

Dojście do skutku emisji obligacji serii A
2020-11-10 40/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja zasad polityki informacyjnej Emitenta w związku ze zmianą profilu działalności
2020-10-30 39/2020

Zobacz więcej

Zmniejszenie wartości zobowiązań Emitenta z tytułu pożyczek udzielonych przez podmiot dominujący
2020-10-26 38/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umów pożyczek istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
2020-10-09 37/2020

Zobacz więcej

Udzielenie kolejnych pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. 
2020-10-02 36/2020

Zobacz więcej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 23 września 2020 r. 
2020-09-30 35/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Emitenta w wyniku realizacji założeń umowy przedwstępnej
2020-09-16 34/2020 

Zobacz więcej

Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący ​
2020-09-11 33/2020

Zobacz więcej

Korekta raportu ESPI nr 31/2020 - Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. ​
2020-09-03 32/2020

Zobacz więcej

Udzielenie pożyczek spółkom zależnym Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. ​
2020-09-03 31/2020

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał ​
2020-08-27 30/2020

Zobacz więcej

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 19 sierpnia 2020 r. ​
2020-08-26 29/2020

Zobacz więcej

Nabycie udziałów w spółkach Prefa-Studio sp. z o.o. oraz Prefa-Bud sp. z o.o. ​
2020-08-21 28/2020

Zobacz więcej

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2020-08-21 27/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie realizacji prac budowlanych ​
2020-08-18 26/2020

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał ​
2020-07-23 25/2020

Zobacz więcej

Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju Emitenta ​
2020-07-23 24/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki w związku z planami zmiany profilu działalności Emitenta ​
2020-07-21 23/2020

Zobacz więcej

Zbycie aktywów w ramach realizacji postanowień umów przedwstępnych cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2020-07-13 22/2020

Zobacz więcej

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
2020-07-03 21/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umów w zakresie zbycia wierzytelności odszkodowawczych
2020-06-18 20/2020

Zobacz więcej

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
2020-06-10 19/2020

Zobacz więcej

Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
2020-06-05 18/2020

Zobacz więcej

Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
2020-05-27 17/2020

Zobacz więcej

Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2020-05-25 16/2020

Zobacz więcej

Zawarcie umów kupna oraz sprzedaży aktywów z podmiotami powiązanymi z Emitentem
2020-05-19 15/2020

Zobacz więcej

Informacja o wpływie pandemii COVID-19 na działalność Emitenta ​
2020-05-15 14/2020
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2020-05-15 13/2020
Zobacz więcej
Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący ​
2020-03-25 12/2020
Zobacz więcej
Przedterminowa spłata pożyczek udzielonych Emitentowi przez podmiot dominujący ​
2020-03-16 11/2020
Zobacz więcej
Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem
2020-03-09 10/2020
Zobacz więcej
Zawarcie umowy pożyczki istotnej wartości z podmiotem dominującym nad Emitentem ​
2020-02-21 9/2020
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2020-02-18 8/2020
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2020-02-05 7/2020
Zobacz więcej
Dokonanie częściowego uregulowania płatności za wierzytelności pożyczkowe ​
2020-02-04 6/2020
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2020-01-31 5/2020
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczej w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2020-01-30 4/2020
Zobacz więcej 
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2020-01-27 3/2020
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej ​
2020-01-24 2/2020
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. - Korekta numeracji raportu ESPI nr 48/2019 ​
2020-01-17 1/2020
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
2020-01-16 48/2019
Zobacz więcej

2019

Zawarcie kolejnego porozumienia w sprawie przedłużenia terminu płatności za wierzytelności pożyczkowe
2019-12-31 47/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2019-12-30 46/2019
Zobacz więcej
Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem ​
2019-12-27 45/2019
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2019-12-20 44/2019
Zobacz więcej
Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem ​
2019-12-12 43/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2019-11-06 42/2019
Zobacz więcej
Zmiana adresu siedziby Emitenta ​
2019-10-18 41/2019
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2019-10-17 40/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2019-10-08 39/2019
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2019-10-08 38/2019
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2019-09-17 36/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej ​
2019-09-06 35/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2019-09-05 34/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej ​
2019-09-03 33/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej ​
2019-09-02 32/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej ​
2019-08-30 31/2019
Zobacz więcej
Spłata pożyczki udzielonej przez podmiot dominujący nad Emitentem ​
2019-08-28 30/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej ​
2019-08-26 29/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2019-08-20 28/2019
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
2019-08-14 27/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej ​
2019-08-05 26/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej ​
2019-07-30 25/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej ​
2019-07-26 24/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2019-07-19 23/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
2019-07-16 22/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywa na podstawie zawartej umowy cesji wierzytelności odszkodowawczej
2019-06-28 21/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
​2019-06-21 20/2019
Zobacz więcej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 18 czerwca 2019 r. ​
2019-06-18 19/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2019-06-06 18/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2019-05-27 17/2019
Zobacz więcej
Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z Auxilia S.A. ​
2019-05-24 16/2019
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał ​
2019-05-22 15/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych ​
2019-05-21 14/2019
Zobacz więcej
Zawarcie umowy przedwstępnej cesji wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2019-04-25 13/2019
Zobacz więcej
Zbycie aktywów na podstawie zawartych umów cesji wierzytelności odszkodowawczych
2019-04-24 12/2019
Zobacz więcej
Zawarcie porozumienia w sprawie przedłużenia terminu płatności za wierzytelności pożyczkowe ​
2019-04-16 11/2019
Zobacz więcej
Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu założeń umowy przedwstępnej zawartej z Auxilia S.A. ​
2019-04-12 10/2019
Zobacz więcej
Zawarcie umowy przedwstępnej cesji wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2019-03-29 9/2019
Zobacz więcej
Zawarcie umów pożyczek z podmiotem dominującym nad Emitentem ​
2019-03-28 8/2019
Zobacz więcej
Zawarcie umowy udzielenia pożyczki istotnej wartości ​
2019-03-27 7/2019
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2019-02-27 6/2019
Zobacz więcej
Zawarcie aneksu do umowy cesji wierzytelności pożyczkowej ​
2019-02-21 5/2019
Zobacz więcej
Rozliczenie sprzedaży nieruchomości gruntowej ​
2019-02-14 4/2019
Zobacz więcej
Nabycie wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A.
2019-01-29 3/2019
Zobacz więcej
Zawarcie umów cesji wierzytelności pożyczkowych ​
2019-01-17 2/2019
Zobacz więcej
Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
2019-01-08 1/2019

Zobacz więcej

2018

Zawarcie umów nabycia pakietów wierzytelności ​
2018-12-31 17/2018
Zobacz więcej
Zawarcie umowy pożyczki z podmiotem dominującym nad Emitentem ​
2018-12-20 16/2018
Zobacz więcej
Informacja w sprawie umowy nabycia nieruchomości gruntowej ​
2018-12-12 15/2018
Zobacz więcej
Szczegółowe warunki umowy ramowej o współpracy z Auxilia S.A. ​
2018-12-07 14/2018
Zobacz więcej
Nabycie pakietu wierzytelności oraz zawarcie umowy ramowej o współpracy w powyższym zakresie ​
2018-12-07 13/2018
Zobacz więcej
Zawarcie umowy nabycia nieruchomości gruntowej ​
2018-11-14 12/2018
Zobacz więcej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 24.09.2018 r. ​
2018-09-28 11/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał
2018-08-28 10/2018
Zobacz więcej
Przyjęcie założeń nowej strategii rozwoju oraz planów zmiany profilu działalności Emitenta ​
2018-08-08 9/2018
Zobacz więcej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 27.07.2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie ​
2018-08-02 8/2018
Zobacz więcej
Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (łącznie bezpośrednio i pośrednio) progu 90% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ​
2018-07-11 7/2018
Zobacz więcej
Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (pośrednio) progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ​
2018-07-11 6/2018
Zobacz więcej
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - osiągnięcie 20% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ​
2018-07-11 5/2018
Zobacz więcej
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – wejście (bezpośrednio) powyżej progu 75% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ​
2018-07-11 4/2018
Zobacz więcej
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu SpółkiZawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów ​
2018-07-11 3/2018
Zobacz więcej
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach ​
2018-07-06 2/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał
2018-06-01 1/2018
Zobacz więcej

2017

Informacja o szacunkowych wynikach finansowych ​
2017-08-09 7/2017
Zobacz więcej
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach ​
2017-07-04 6/2017
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał
2017-06-02 5/2017
Zobacz więcej
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejściu poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ​
2017-04-20 4/2017
Zobacz więcej
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ​
2017-04-18 3/2017
Zobacz więcej
Sprzedaż spółki zależnej 71Media.pl S.A. ​
2017-04-04 2/2017
Zobacz więcej
Zawarcie umowy objęcia akcji przez Emitenta w spółce zależnej 71Media.pl S.A.
2017-02-14 1/2017
Zobacz więcej

2016

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI
2016-10-12 1/2016
Zobacz więcej
Prefa Group S. A.
ul. Roosevelta 22,
Poznań 60-829, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna