Start Raporty EBI

Raporty EBI

2021

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021r.

2021-01-29 1/2021
Zobacz więcej

2020

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii C

2020-12-08 26/2020
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2020-11-26 25/2020
Zobacz więcej
Raport okresowy za III kwartał 2020r.
2020-11-16 24/2020
Zobacz więcej
Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020r. w związku z rozpoczęciem konsolidacji wyników finansowych 
2020-11-03 23/2020
Zobacz więcej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2020-10-28 22/2020
Zobacz więcej
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii B
2020-10-19 21/2020
Zobacz więcej
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Emitenta
2020-10-16 20/2020
Zobacz więcej
Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie emisji obligacji serii A 
2020-09-29 19/2020
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 września 2020 r. 
2020-09-23 18/2020
Zobacz więcej
Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2020-09-18 17/2020
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2020-08-27 16/2020

Zobacz więcej

Zmiany w składzie Zarządu Spółki
2020-08-21 15/2020

Zobacz więcej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
2020-08-20 14/2020

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 sierpnia
2020 r. 2020-08-19 13/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2020 r.
2020-08-13 12/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-08-03 11/2020

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2020-07-23 10/2020

Zobacz więcej

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za I kwartał 2020 r.
2020-07-17 9/2020

Zobacz więcej

Korekta jednostkowego raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2019 r.
2020-07-17 8/2020

Zobacz więcej

Raport roczny za 2019 rok obrotowy
2020-06-25 7/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.
2020-05-28 6/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2020 r.
2020-05-15 5/2020

Zobacz więcej

Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r. ​
2020-05-04 4/2020

Zobacz więcej

Podpisanie umowy z biegłym rewidentem ​
2020-02-25 3/2020

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2019 r. ​
2020-02-06 2/2020

Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r. ​
2020-01-31 1/2020

Zobacz więcej

2019

Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2019 r. ​
2019-11-07 10/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za II kwartał 2019 r.
2019-08-08 9/2019

Zobacz więcej

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. ​
2019-06-18 8/2019

Zobacz więcej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHI Wierzytelności S.A. wraz z projektami uchwał
2019-05-22 7/2019

Zobacz więcej

Raport roczny za 2018 rok obrotowy ​
2019-05-21 6/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za I kwartał 2019 r. ​
2019-05-09 5/2019

Zobacz więcej

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 ​
2019-03-04 4/2019

Zobacz więcej

Jednostkowy raport okresowy Spółki za IV kwartał 2018 r. ​
2019-02-11 3/2019

Zobacz więcej

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r. 
2019-01-31 2/2019

Zobacz więcej

Rejestracja zmian w Statucie Spółki ​
2019-01-24 1/2019

Zobacz więcej

2018

Rejestracja zmian w Statucie Spółki
2018-11-16 18/2018 ​
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r. ​
2018-11-08 17/2018
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki ​
2018-09-25 16/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 września 2018 r. ​
2018-09-24 15/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71 Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2018-08-28 14/2018
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2018 r. ​
2018-08-13 13/2018
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Zarządu Spółki ​
2018-08-02 12/2018
Zobacz więcej
Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji ​
2018-07-27 11/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 27 lipca 2018 r. po wznowieniu obrad po przerwie ​
2018-07-27 10/2018
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
2018-06-29 9/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 r. ​
2018-06-29 8/2018
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71 Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2018-06-01 7/2018
Zobacz więcej
Raport roczny za 2017 rok obrotowy ​
2018-05-23 6/2018
Zobacz więcej
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 r. ​
2018-05-17 5/2018
Zobacz więcej
Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 ​
2018-05-17 4/2018
Zobacz więcej
Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2018 r. ​
2018-05-09 3/2018
zobacz więcej
Jednostkowy raport kwartalny za IV kw. 2017 r. ​
2018-02-08 2/2018
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. ​
2018-01-30 1/2018
Zobacz więcej

2017

Jednostkowy raport kwartalny za III kw. 2017 r. ​
2017-11-09 15/2017
Zobacz więcej
Jednostkowy raport kwartalny za II kw. 2017 r. ​
2017-08-09 14/2017
Zobacz więcej
Informacja o odstąpieniu od przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ​
2017-07-27 13/2017
Zobacz więcej
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 30 czerwca 2017 r. oraz ogłoszenie przerwy w obradach ​
2017-06-30 12/2017
Zobacz więcej
Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. ​
2017-06-30 11/2017
Zobacz więcej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 71Media S.A. wraz z projektami uchwał ​
2017-06-02 10/2017
Zobacz więcej
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy ​
2017-05-24 9/2017
Zobacz więcej
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy ​
2017-05-24 8/2017
Zobacz więcej
Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016 ​
2017-05-22 7/2017
Zobacz więcej
Raport kwartalny za I kw. 2017 r. ​ 
2017-05-09 6/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Zarządu Spółki ​
2017-03-30 5/2017
Zobacz więcej
Raport kwartalny za IV kw. 2016 r. ​
2017-02-09 4/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ​
2017-02-08 3/2017
Zobacz więcej
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ​
2017-02-08 2/2017
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r. ​
2017-01-25 1/2017
zobacz więcej

2016

Raport kwartalny za III kw. 2016 r. ​
2016-11-14 6/2016
Zobacz więcej
Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B w ASO na rynku NewConnect ​
2016-11-04 5/2016
Zobacz więcej
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r. ​
2016-11-03 4/2016
Zobacz więcej
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A i B ​
2016-11-03 3/2016
Zobacz więcej
Wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect ​
2016-10-11 2/2016
Zobacz więcej
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
2016-10-11 1/2016
Zobacz więcej
Prefa Group S. A.
ul. Roosevelta 22,
Poznań 60-829, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna