Start Dobrzykowice

Dobrzykowice

Dobrzykowice koło Wrocławia 

Spółka jest właścicielem działki o   powierzchni 4.702 m2, położonej w miejscowości Dobrzykowice, bezpośrednio graniczącej z miastem Wrocław. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje MPZP – zgodnie z zapisami planu teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą. Złożony został wniosek o pozwolenie na budowę dla 8 budynków dwulokalowych.

Prefa Group S. A.
ul. ul. Aleksandra Puszkina 63A,
Luboń 62-030, Polska
530 631 136 530 631 136
Realizacja Hesna